Het Hof van Cassatie verwierp (op 2/2/2010) het cassatieberoep in de zaak Areopa/Ludo Pyis versus Marc Ernst. M.a.w.: het arrest van het Hof van Beroep (d.d. 24/9/2009) blijft onverkort geldig. Hiermee kent de jarenlange juridische belaging van Marc Ernst door Ludo Pyis/Areopa een definitief einde.

De definitieve, juridische, waarheid is dat al de artikels van Marc Ernst over de zakelijke handel en wandel van Ludo Pyis/Areopa (zie HRMblogs.net/areopa) correct zijn en dat er geen sprake is van laster en eerroof.

Het Hof van beroep stelde in haar arrest dat “de heer Ernst heeft gehandeld enkel met de journalistieke bedoeling om relevante informatie kenbaar te maken. (…) de informatie werd verspreid na behoorlijke controle van de bronnen en met inachtneming van de voorschriften inzake journalistieke deontologie.”

Zie ook:
Ludo Pyis (Areopa) : l'arroseur arrosé

Cliquez ici pour la version Française de cet appel/pétition - Click here for the English version of the call for action/petition.

 

Geen beknotting van de persvrijheid en vrijheid van meningsuiting. Kritische en onderzoeksjournalistiek moeten mogelijk blijven.

Consulting-bedrijf Areopa eist in kortgeding verwijdering van kritische blogs en online artikels maar vangt bot.

Strafklacht voor o.m. laster en schending briefgeheim, met schadeclaim van 2,5 miljoen euro, komt voor raadkamer op 12 september.

Consulting-bedrijf Areopa en zijn zaakvoerder Ludo Pyis dagvaardden Marc Ernst in kortgeding (voor de rechtbank van eerste aanleg van Gent). Ze eisten de verwijdering van alle artikels en documenten op HRMblogs.net die hen betreffen, meer bepaald de verwijdering van de zogenaamde ‘Areopa files’ (op www.HRMblogs.net/Areopa). Tevens vorderen ze een dwangsom van 10.000 euro per dag zolang dat dit niet het geval is.

In zijn vonnis van 11 juli 2008 verklaart de rechtbank zich onbevoegd wat betreft de aanspraken van Areopa/Pyis en verwerpt hun argumenten als ongegrond, niet ter zake en/of overbodig.

Ondergetekenden zijn verheugd over deze beschikking van de rechtbank omdat ze een erkenning inhoudt van het recht op vrije meningsuiting en persvrijheid. De rechtbank stelt terecht dat Areopa/Pyis over voldoende mogelijkheden beschikken om Ernst te dwingen tot een rechtzetting indien kan aangetoond worden dat er foutieve informatie is gepubliceerd.

Areopa/Pyis legden in juli 2003 bij het parket ook een klacht neer met burgerlijke partijstelling tegen Marc Ernst, toenmalig uitgever en hoofdredacteur van hrm.net (een website met info over personeelsmanagement). De klacht betrof een aantal artikels over Areopa/Pyis die sinds juni 2001 op die website en in diens e-zine waren gepubliceerd en die tegenwoordig op HRMblogs.net staan. (Van maart 2006 tot september 2007 publiceerde Marc Ernst over personeelsmanagement op zijn persoonlijke blogsite HRMblogs.net. Sindsdien doet hij dat op de groepsblog HRMblogs.com, een initiatief van BizInfo).

Areopa/Pyis beschouwen de artikels op HRMblogs.net die hen betreffen als schending van het briefgeheim en de privacy, laster en eerroof, stalking, inbreuk op eerlijke handelspraktijken en verspreiden van onjuiste informatie.

Areopa/Pyis eisen van Marc Ernst bovendien een schadevergoeding van 2,5 miljoen euro.

Op 12 september aanstaande wordt de strafklacht behandeld door de raadkamer van de rechtbank van eerste aanleg in Brussel.

Wat betreft de tenlastenlegging vordert het openbaar ministerie/de procureur des konings in dit dossier (terecht) ‘ buitenvervolging’.

Ondergetekenden hopen op een beslissing van de raadkamer die conform is met de vordering van het openbaar ministerie/de procureur. Met andere woorden: dat dit dossier niet wordt doorverwezen naar de rechtbank. Dergelijke uitspraak is wenselijk en noodzakelijk voor de persvrijheid, om kritische journalistiek te (blijven) garanderen.

Voor meer info:

- www.MarcErnst.com/buitenvervolging (vordering tot buitenvervolgstelling van het openbaar ministerie/de procureur des konings)
- www.MarcErnst.com/synthesebesluiten (synthesebesluiten van de raadsman van Marc Ernst)
- www.HRMblogs.net/Areopa (alle artikels van Marc Ernst m.b.t. Areopa/Ludo Pyis alsmede de documenten waarop ze gebaseerd zijn)
- www.MarcErnst.com/kortgeding (beschikking van de rechtbank van Gent, zetelend in kortgeding)


Zij steunen deze oproep

NaamFunctie
Pol Deltournationaal secretaris Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten in België - AVBB & Vlaamse Vereniging van Journalisten - VVJ
Ides Debruynedirecteur Fonds Pascal Decroos, bestuurslid Vereniging van Onderzoeksjournalisten - VVOJ
Rudi Laermansprofessor sociologie K.U.Leuven
Didier Borremanssenior consultant & managing director Outsource Marketing & Communications
Luc Van Braekelondernemer en blogger
Mark Anthierenshoofdredacteur PUB-magazine & Marketing Driven
Philippe Borremansblogger, lid van de Electronic Frontier Foundation, Stichtend lid International Association of Online Communicators (IAOC)
Rudy Aernoudtprofessor economie (ESHAL, Hogeschool Gent en Universiteit Nancy), publicist
Johan Sanctorumpublicist, cultuurfilosoof
Jan Van Vanduppenarts, oud senator, blogger
Evert van Wijkcommunicatiedeskundige, publicist/auteur
Marc Appelondernemer/bestuurder
Jan Van den Berghchairman i-merge Shanghai
Marc Vermeulenzaakvoerder M-ARC
dr.ir. Robrecht H. Paternostermanaging director GHR Partners Belgium
Dominique Dewittemanaging partner Express.be - Belgiancowboys.be
Geert Jorisalgemeen directeur Boek.be
Karl van den Broeckhoofdredacteur Knack en verantwoordelijk uitgever gazetvanturnhout.be

Meer ondertekenaars