De geheim(zinnig)e band tussen Alexander Dresen en Zingle.mobi


logo Zingle

 

De serieel gefailleerde internetondernemer Alexander Dresen, die met het faillissement van LNM Media (op 13 april 2010) aan zijn vierde zakelijke bankroet toe is, is achter de schermen, volgens Brice  Le Blevennec, als consultant en chief technology, betrokken bij Zingle.mobi. Maar het lijkt er sterk op dat Dresen zijn relatie met Zingle veel verder gaat dan dat. En dat hij de ware toedracht van zijn betrokkenheid bij het project/bedrijf te allen prijzen wilt verborgen houden.

Zingle.mobi - de extensie .mobi is nieuw en bedoeld voor mobiel internetgebruik - is een webplatform dat het mogelijk maakt om te communiceren met gebruikers van verschillende dating sites (zoals Meetic, Parship, RelatiePlanet, Zoosk, Smartdate, Rendez-vous enzovoort). De website is sinds juni online in beta versie. Het biedt een unieke online mailbox die neer komt op de integratie van een Facebook applicatie, de mobiele webtoepassing voor iPhone en de Android-telefoon van Google en de location-based social networking website Foursquare.

De betrokkenheid van Dresen met Zingle.mobi wordt bevestigd door Brice Le Blevennec. Deze Franstalige internetpionier en techno geek, van Franse (Bretoense) origine, is een van de oprichters van de Emakina-groep. Die groepeert een rist van webbedrijven rond e-agency Emakina Belgium (onder andere The Reference en Design is Dead). Emakina Belgium (nv) is met kop en schouder het grootste e-agency van het land. Emakina is veel meer dan een webbouwer, het is een full service communicatiebureau met weliswaar internet-roots en dito focus. Het doet, via de divisie Emakina Media, zelfs aan planning en aankoop/reservatie van offline campagnes. Emakina Belgium telt zowat 150 medewerkers. De gehele groep, buitenlandse vestigingen inbegrepen, ongeveer 280. Emakine Group is genoteerd op de Brusselse beurs, meer bepaald op de Alternext-markt voor kleine en middelgrote ondernemingen.

Wat vandaag Emakina heet is het gevolg van een fusie door opslorping in 2001 van Ex Machina Interactive Architects (nv) en Net at Work (nv) door Emalaya (nv). De naam van de nieuwe entiteit werd Emakina. Ex Machina Interactive was het bedrijf van Brice Le Blevennec. Le Blevennec is, volgens de akte, de oprichter en grootste (99%) aandeelhouder van Zingle bvba, het bedrijf achter Zingle.mobi (waarvoor ook nog de .eu en .biz-extensie bestaat - zie verder). Deze kersverse vennootschap (opgericht op 4 mei 2010) heeft echter niets te maken met de Emakina-groep.

Om tekst en uitleg gevraagd naar de band tussen Zingle en Alexander Dresen bevestigde Le Blevennec niet enkel de door ons gekende informatie maar werden we tevens verzocht om er de groot mogelijke discretie over te bewaren. Dat is opmerkelijk, vooral omdat die gegevens publiek en consulteerbaar zijn via gespecialiseerde websites/databases (zoals Het Staatsblad, EURid en ChrunchBase).

Slechts consultant ?

Er zijn meerdere aanwijzingen dat de rol van Dresen bij Zingle ruimer is dan die van externe consultant. Vooreest is er het feit dat de Zingle eu-domeinnaam, die doorlinkt naar Zingle.mobi, feitelijk op zijn naam staat. Een formele naam van de registrant werd weliswaar niet opgegeven (bij de registratie), maar als email-adres fungeert daarvoor aleks@universluxe.com. De gebruiker van dit e-mail adres is de enige die contact kan hebben met de registrar van de domeinnaam, in casu GoDaddy uit de Verenigde Staten. Wie de registrant (eigenaar/huurder) is van de domeinnaam universdeluxe.com valt niet te achterhalen want die werd, op geanonimiseerde wijze, eveneens via GoDaddy, geregistreerd. Het anoniem registreren van domeinnamen is een procedé waar Alexander Dresen veel gebruik van maakt(e). Dat doet/deed hij voor onder meer SocialCookies.net, Fmag.biz, YouLog.biz. Bovendien redirect UniversLuxe.com naar UniversHommes.com - een website uitgebaat door Lexor bvba, een firma van Alexander Dresen.

Nog belangrijker dan bovenstaande aanwijzingen dat Dresen wellicht meer met Zingle te maken heeft dan Brice Le Blevennec beweert, is het feit dat als onsite contactpersoon voor de domeinnaam Zingle.eu Alexander Dresen himself opgegeven werd, met vermelding van zijn privé-domicilie (Koningsstraat 164 te 1000 Brussel) - adres waar hij echter al een poosje feitelijk niet meer woont (zie verder).

Tussen haakjes: ook de lasterlijke (en anonieme !) Marc Ernst-bashing website rechtvanantword.com is via de Amerikaanse registrar GoDaddy, eveneens op anonieme wijze, geregistreerd - al zijn er bewijzen en ernstige aanwijzingen dat Alexander Dresen, Filip De Saeger en Ludo Pyis  daar achter zitten. Dat zijn drie bedenkelijke 'zakenlui' met elk minstens vier faillissementen op hun naam die het uw dienaar erg kwalijk nemen dat hij daar over, alsmede over hun dubieuze zakelijke handel en wandel in het algemeen, berichtte en me via een ongelooflijk gore lastercampagne daarvoor de rekening presenteren. Voor deze laakbare en onwettelijke praktijk zullen ze zich, ten gepaste tijd, voor de rechter moeten verantwoorden (burgerlijk en/of strafrechtelijk). Einde parenthesis.

Indien bovenstaande registratie-info nog niet zou volstaan (als bewijs van Dresen zijn vergaande betrokkenheid bij het Zingle-project) zijn er ook nog de registrant-gegevens van de domeinnaam Zingle.biz: Alexander Dresen. Pittig weetje: als men deze domeinnaam intikt, komt men op een pagina van het Amerikaanse hosting bedrijf Bluehost waarop staat dat deze domeinnaam nog niet geconfigureerd is. And guest what ? Dat is uitgerekend de zelfde firma waar tot voor kort AlexanderDresen.com gehost werd. Het is op dat URL dat Dresen zijn vunzige 'Open Brief' aan mij publiceerde. Dat bericht over het niet geconfigureerd zijn van de domeinnaam Zingle.biz is enigszins vreemd want de Zingle-blog, die op http://blog.zingle.biz/category/blog staat, geeft wel thuis.

Tot slot is er ook nog de vermelding op de Facebook-pagina van Dresen: 'AUGUST 2010: Launch of new project by Alexander Dresen.' De beta-versie van Zingle.mobi ging weliswaar iets vroeger live (medio mei) maar deze mededeling op Dresen zijn FB-wall laat weinig ruimte voor misverstanden. Moet er nog zand zijn?

Zingle.mobi werd zo mogelijk nog anoniemer geregistreerd dan zijn dot.eu evenknie (zie hoger): zonder de opgave van enig contact e-mailadres. Maar het gebeurde, net als Zingle.eu, ook via GoDaddy. Het is op zijn minst intrigerend dat een website die geëxploiteerd wordt door een Belgisch bedrijf, in casu de bvba Zingle, zijn belangrijkste domeinnaam op dergelijke hoogst ongebruikelijke wijze registreert (volledig geanonimiseerd, via een buitenlandse registrar die daar in gespecialiseerd is). En het is nog meer ongewoon dat bij de registratie van een domeinnaam - toch iets erg belangrijk voor een bedrijf - als registrant niet de naam gebruikt wordt van het bedrijf dat de er aan gekoppelde website exploiteert. Die onderneming, in casus Zingle bvba, zou normaal gezien en logischerwijze de wettelijke eigenaar-huurder van die domeinnaam moeten zijn zodat elke betwisting over het 'eigendom' van de domeinnaam (gedurende de periode van diens huur welteverstaan) onmogelijk is.

Het is natuurlijk helemaal van de gekke dat een freelance medewerker de registrant is van een domeinnaam, zoals het geval bij Zingle.eu. Zou het kunnen dat die freelance-werkkracht, in casu Alexander Dresen, veel meer is dan een losse/zelfstandige kracht en dat de relatie tussen hem en Zingle (de website én het bedrijf) niet is wat men voorhoudt ?

Volgens de oprichtingsakte is de vennootschap opgericht door Brice Le Blevennec en de nv Ex Cathedra (ook een bedrijf van Le Blevennec). Maar het zou de eerste keer niet zijn een oprichtingsakte niet de volledige waarheid vertelt over de bestuurlijke realiteit en het aandeelhouderschap van een firma. Wat die akte alvast niet reveleert is wie de business angels zijn die kort na de oprichting van Zingle bvba (tevens in mei) 120.000 euro investeerden waarvan CrunchBase melding maakt. Officieel bedraagt het volstort oprichtingskapitaal van het bedrijf nog steeds (slechts) 20.000 euro. Vreemd.

Dat men wat betreft de relatie tussen Dresen en Zingle dingen probeert te verbergen of te verhullen is nogal duidelijk. Er zijn tal van goede redenen om dat te doen. Zeker na zijn twee laatste faillissementen heeft Dresen er belang bij uit het gezichtsveld te blijven van gerecht en schuldeisers. En er voor te zorgen dat die op geen enkele manier aanspraak kunnen maken op inkomsten die bekomen werden via nieuwe activiteiten. Minstens tot die faillissementen afgesloten zijn en Dresen, als bestuurder, verschoonbaar is verklaard. Vooral dat laatste riskeert een moeilijke aangelegenheid te zullen worden gezien de talrijke klaarblijkelijke onregelmatigheden tijdens de zogenaamde 'verdachte periode' (normaal gezien is dat zes maanden voorafgaand de datum van staking van betaling maar die tijdspanne kan verlengd worden indien nodig) van het faillissement van After The Hype en LNM Media. Ook mogelijke strafbare mis- en wantoestanden tijdens de rest van de levensduur van deze twee bedrijven die tijdens gerechtelijke onderzoeken aan het licht zouden komen, kunnen onderwerp van vervolging worden.

Get.me: de ultieme provocatie ?

In april 2008 registreerde Aexander Dresen de domeinnaam get.me. De me-extensie is de officiële domeinnaam van Montenegro. Maar die extensie wordt in toenemende mate gebruikt omwille van het Engelse woordje 'me' (ik) er in. Daar kunnen handige en creatieve internetondernemers allerlei leuke dingen me doen. Wat Dresen er mee van plan is, is voorlopig onduidelijk. Of het moest zijn dat het hem enkel als statement en provocatie te doen is. In de zin van: pak me maar als je kan. Of: je kan me toch niet krijgen. Als signaal, niet enkel naar de talrijke gedupeerden van zijn verschillende faillissementen (waaronder ook de overheid gezien BTW-, vennootschapsbelasting- en RSZ-schulden) maar ook, en wellicht vooral aan de politionele en gerechtelijke diensten.  Een soort 'welgemeende fuck you' als het ware.

Naar verluidt hebben onder meer die politionele en gerechtelijke diensten trouwens nogal wat moeite om de man simpelweg te spreken te krijgen. Op het telefoonnummer 0470/56.50.30, vermeld op UniversHommes.com, geeft hij nooit thuis. (Of daar überhaupt ooit uitgaande verkeer op geweest is valt makkelijk te traceren.). En op briefwisseling verzonden naar zijn enige gekende adres en tevens domicilie (Koningstraat/Rue Royale 164 te 1000 Brussel) antwoordt Dresen evenmin. Misschien eens het adres proberen dat hij opgaf bij de registratie van get.me: Jezusstraat 18 bus 12 te 2000 Antwerpen. Naar onze informatie is dat zijn échte, maar clandestiene, verblijfplaats.

Momenteel wordt voor get.me als administratief e-mail contactadres alex@zingle.eu vermeld (de laatste update dateert van 16 juni 2010). Zeer bizar voor een adres dat in principe tijdelijk is. Tenminste: als de officiële versie over zijn (per definitie temporele) betrokkenheid als consultant bij Zingle klopt. Dat daar echter mag aan getwijfeld worden is een understatement.

----------------------------------------------------------------------------------------

Meer info:

- De negen levens van Alexander Dresen (LNM Media)
- LNM Media (Alexander Dresen) failliet en dan toch niet. Binnenkort weer wel ?
- LNM Media (firma van Alexander Dresen) vraagt gerechtelijke reorganisatie aan
- De 'Open brief' van Alexander Dresen aan mij: het smakeloze en onbetamelijke voorbij

_______________________________________________________

Update 30/1/2011

Sinds de publicatie van bovenstaande artikel (op 30/8/2010) heeft Alexander Dresen niet stil gezeten. Niet enkel is hij, zoals te verwachten was, uitgeweken naar Rusland en leeft hij vandaag in Moskou (waar hij voortaan als Aleksandr Dresen door het leven gaat, het klinkt/oogt Russischer ) -  de Belgische grond werd hem vermoedelijk te heet onder de voeren -  maar tevens heeft hij gepoogd om vakkundig allerlei sporen te wissen over zijn betrokkenheid bij Univershomme.com/UniversLuxe.net. Deze website is trouwen al een tijdje niet langer online. Dresen mag dan wel Who is-gegevens van Univershomme.com gewijzigde hebben zodat er vandaag geen bewijs meer is van zijn betrokkenheid met die website, hij is dat blijkbaar vergeten te doen voor de domeinnaam UniversLuxe.net (van waar doorgeklikt werd naar Univershomme.com). Waar hij blijkbaar ook niet aan gedacht heeft, is dat ondergetekende wel eens de oude Who is-gegevens zou kunnen opgeslagen hebben. Het google cache-geheugen bevat trouwens nog wel meer bewijzen van 's mans link met die website(s).

Strikt gezien is zijn bvba Lexor nog steeds bestaande, al heeft ze sinds haar oprichting in 2007 nog nooit een balans neergelegd. Om die reden en ook omdat ze klaarblijkelijk geen enkele activiteit meer heeft, zal ze wellicht binnen afzienbare tijd (op eigen initiatief, of dat van de Brusselse handelsrechtbank, het parket of een schuldeiser) verheffend/ontbonden worden. Wat weer een paar nieuwe juridische problemen dreigt op te leveren voor zaakvoerder Alexander Dresen. Maar wellicht rekent hij door zijn verhuis naar het buitenland uit de handen van het Belgische gerecht te kunnen blijven. Het valt nog af te wachten of hem dat ook effectief zal lukken. Wat er ook van is: 'schurkenstaat Rusland' is de ideale biotoop voor lieden als Dresen.

Naar het waarom van zijn emigratie naar Rusland heeft men het raden. Naar alle waarschijnlijkheid heeft het te maken met wat hem in België boven het hoofd dreigt te hangen.

30/8/2010 door Marc Ernst

Weblog van Marc Ernst

 
'Zonder dwarsliggers kunnen de treinen niet rijden' (Johan Anthierens)

'Uit het botsen der gedachten ontstaat het licht' (John Stuart Mill)

'Je mag je niet laten doen door het crapuul' (Wannes Van de Velde)

op marcernst.com
www (via google)

Blogroll

Onderstaande, Belgische, (alfabetisch gerangschikte) blogs behoren tot mijn ‘favorieten’. Want ze steken met kop en schouder uit boven de middelmaat in het genre. Wie denkt dat zijn/haar blog eveneens in kwalitatief opzicht bovenmodaal is, en dus aanspraak kan maken op een vermelding, mag me dat laten weten.