Filip De Saeger - Ludo Pyis – Alexander Dresen: drie witteboordcriminelen die Marc Ernst wilden muilkorven

Vooreerst dit: een crimineel is iemand die zich aan een misdaad heeft schuldig gemaakt en daar voor veroordeeld werd. Wel: dat is het geval voor Filip De Saeger, Ludo Pyis en Alexander Dresen. In de drie gevallen voor feiten die zich in de zakelijke sfeer afspeelden en bekend staan als ‘witteboordcriminaliteit’. De Saeger werd in 2004 in beroep veroordeeld door de correctionele rechtbank van Antwerpen voor misdrijven in het kader van een faillissement (dat van Mobiclub-Mobishop). In 1998 veroordeelde de correctionele rechtbank van Mechelen Ludo Pyis voor valsheid in geschrifte. Alexander Dresen werd in 2008 door de correctionele rechtbank van Gent veroordeeld wegens onder meer misbruik van vertrouwen.

Niet enkel Filip De Saeger beet over heel de lijn juridisch in het zand met zijn strafklachten tegen Marc Ernst. Ook de eveneens controversiële ‘zakenman’ Ludo Pyis deed dat. Hij liep zo mogelijk een nog groter gezichtverlies op want kreeg niet minder dan zeven keer ongelijk van de rechtbank: vijf keer met betrekking tot zijn strafklacht voor eveneens laster en eerroof alsmede een rist andere (fantasierijke en juridisch ongerijmde) betichtingen – stalking, verspreiden van onjuiste informatie, afbrekende publiciteit, slechtmaking, schending van het briefgeheim en inbreuk op de eerlijke handelspraktijken – en twee keer naar aanleiding van een kortgeding om te pogen online artikels met betrekking tot hem van het internet te halen.

Pyis en zijn vennootschap Areopa bvba legden in juni 2003 een strafklacht neer met burgerlijke partijstelling tegen Marc Ernst. Ook zij waren onderwerp van kritische en onthullende artikels van Marc Ernst. Net als De Saeger heeft Pyis een resem faillissementen op zijn naam (en, zoals reeds vermeld, ook een correctionele veroordeling). Zijn teller op het vlak van faillissementen staat momenteel op negen: Exellence Partners (19/12 2001), Atlas Pharma (7/6/1991), Edelweiss (16/5/1994), VOID Consult bvba (18/2/1997), Atlas Systems (22/4/1993), Maevick Exellence Group (17/6/1999, hij nam er evenwel drie maanden eerder ontslag als bestuurder), Atlas Organizational Development (6/3/1992), Creative Business Systems (4/8/1997) en Areopa Group International (17/5/2010).

Uit het verslag van de curator met betrekking tot dat laatste faillissement blijkt dat Pyis manu militari door de politie van Mechelen tot bij de curator diende te worden gebracht (omdat hij nooit inging op diens verzoek tot contact) en dat de maatschappelijke zetel van die vennootschap (en tevens vandaag ook die van Areopa bvba) fictief is want dat op dat adres geen echte zakelijke activiteiten plaats hebben (ook niet kunnen hebben want er staat niet veel meer dan een tafel en een paar stoelen). Het gebruiken van een fictief adres als maatschappelijke zetel van een vennootschap is een misdrijf.

Tot tweemaal toe vroeg Pyis met betrekking tot zijn strafklacht tegen Marc Ernst de raadkamer om bijkomende onderzoeksdaden. Dat werd, in eerste instantie en in beroep, geweigerd want 'niet noodzakelijk om de waarheid te achterhalen'. Nadien beet hij in het zand met zijn beroep tegen de beschikking van de raadkamer (tegen haar niet doorwijziging en dus buitenvervolgstelling) en nog eens met het cassatieberoep er tegen.

Ondertussen kreeg hij ook van de kortgedingrechter twee keer ongelijk (op 11 juli 2008  en 29 april 2009). Met een eerste kortgeding probeerde Pyis de verwijdering van alle artikels op HRMblogs.net/areopa te bekomen. Met het tweede kortgeding wilde men de publicatie van een specifiek artikel op HRMblogs.com ongedaan maken: De ploertenstreken van Areopa en zijn zaakvoerder Ludo Pyis (artikel dat gelijktijdig verscheen op MarcErnst.com onder de titel Hoe Areopa en zijn zaakvoerder Ludo Pyis mij en de Raad voor Journalistiek (een oor aan)naaiden. Twee keer besliste de kortgedingrechter dat er geen reden was om de artikels te verwijderen. Ze staan, uiteraard, nog steeds online.

Nog meer ontluisterend voor de ongure 'zakenman' Ludo Pyis dan de afloop van zijn juridische procedures tegen Marc Ernst is het feit dat ondertussen, onweerlegbaar, is aangetoond dat we hier te maken hebben met een geval van 'dief die roept: houd de dief'.
Want waar er in de artikels van Marc Ernst over Pyis totaal geen sprake is van van laster en eerroof, is dat onmiskenbaar wel het geval in de vuilspuierij over Marc Ernst die verscheen op de rechtvanantwoord.com. Achter deze website, die vandaag niet meer online is, schuilde Ludo Pyis. Maar niet enkel hij, ook Filip De Saeger en Alexander Dresen.

Schoftenstreken

De inmiddels verdwenen website rechtvanantword.com (zijn offline halen door de initiatiefnemers betekent uiteraard niet dat het misdrijf niet heeft plaats gehad) was het gezamenlijk maar anonieme initiatief van Filip De Saeger, Ludo Pyis en Alexander Dresen.

Alle drie waren ze het onderwerp van kritische en onthullende artikels van Marc Ernst. Ze vonden elkaar in hun gemeenschappelijke doel: die ‘vervelende’ Marc Ernst intimideren middels gigantisch hoge schadeclaims en, liefst van al, hem het zwijgen opleggen.

De bewijzen van hun betrokkenheid bij rechtvanantword.com zijn legio en werden onder meer bekomen via gerechtelijke beschikking die de Internet Service Providers (ISP's) verplichtte om bekend te maken wie achter een rist anonieme web- en blogsites zat (waaronder rechtvanantwoord.com) die als enige doel hadden om onwaarheden en gore verzinsels over Marc Ernst en zijn zakelijke initiatieven te verspreiden en hem professioneel te schaden.

Zo is zwart op wit bewezen dat de eerste versie van de lasterlijke website rechtvanantwoord.com is opgezet met een TypePad-account dat betaald werd met de MasterCard van Ludo Pyis.

De betrokkenheid van Ludo Pyis met Rechtvanantwoord.com blijkt ook uit ander feiten/bewijsstukken. Onder meer uit een tekstje dat op 8/11/2008 kortstondig online stond op Rechtvanantwoord.com. Het betreft een verslagje van een vergadering van de (tot op vandaag onbestaande) vzw 'Recht van antwoord'. De tekst luidde: 'Graag wil ik iedereen bedanken voor de aanwezigheid om (bedoeld wordt: op,  M.E.)  de eerste  vergadering van de werkgroep Persvrijheid van Recht van antwoord vzw. We sturen de notulen van de vergadering (en de foto's - bedankt An voor de digitale kiekjes)'. Die An is een foutje, het moet Anne zijn. Het betreft Anne-Marie Masscheleyn (gaat als Anne door het leven), de levensgezellin van Ludy Pyis en zaakvoerder van Business Excellence Center bvba en van bvba People Exellence.

(Parenthesis: op het oude URL van de website van ‘Business Excellence Center’, www.bec-europe.com, is er vandaag geen sprake meer van vernoemde bedrijf maar van bvba People Exellence. Terwijl de bvba Business Excellence Center als maatschappelijke zetel Rue Richard Heintz 1 4190 Vieuxville opgaf (op dat adres is tevens het domicilie gevestigd van Anne Masscheleyn) is de maatschappelijke zetel van People Exellence Koningin Astridlaan 201, Bus B4 2800 Mechelen. Pyis en Co zijn, zoals reeds aangegeven (met betrekking tot het gefailleerde Areopa Group International bvba), altijd handig geweest met het jongleren met domicilieadressen en maatschappelijke zetels. Wie dat systematich doet heeft zelden bonafide bedoelingen.)

Het geklungel van de raadslieden van Pyis met een fax bewijst de samenwerking tussen Ludo Pyis, Filip De Saeger en Aexander Dresen in het kader van de juridische belaging van Marc Ernst (die, zoals hier boven toegelicht, over heel de lijn op een sisser afliep). Op 26 november 2008 verzond advocatenkantoor Nelissen Grade per vergissing een fax (getekend door Yves Nelissen Grade zelf) naar de raadsman van Marc Ernst in plaats van naar de advocaat van Filip De Saeger. In dat onluisterende schrijven wordt gesteld "We blijven natuurlijk zeer enthousiast het idee verdedigen van een collectieve aanval versus de heer Ernst omdat dit ons toch wel meer krediet zal geven bij het Openbaar Ministerie." Deze fax werd, zo wordt onderaan vermeld, ook verzonden naar de advocaten van Alexander Dresen. Dresen had, net als De Saeger en Pyis, een eitje met Marc Ernst te pellen wegen voor hem onwelgevallige (maar correcte) artikels over hem. 

In tegenstelling tot Pyis en De Saeger ondernam Dresen echter geen juridische stappen tegen Marc Ernst. Hij beperkte zich tot een intimiderend schrijven van zijn (toenmalige) advocaten – de raadslieden hebben nadien nooit meer contact met de man gehad – met de sommatie om een hem onwelgevallig artikel offline te halen. Tevens werd er gedreigd met een schadeclaim van 50.000 euro. Het bewuste/betwiste artikel werd uiteraard niet verwijderd en dat had geen verdere reactie van Dresen (zijn raadslieden) als gevolg. En mocht dat wel het geval geweest zijn, iets wat Pyis en De Saeger nadien deden (de eerste zelfs via kortgedingen), zou ook hij gewis in het zand gebeten hebben.

Lees ook: Recht van antwoord aan rechtvanantwoord.com

------------------------------------------------------------------

Update 30 november 2012

Op 25 oktober 2012 werd Filip De Saeger door de correctionele rechtbank van Antwerpen veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf en 5 jaar beroepsverbod voor zijn aandeel in het frauduleus faillissement van Fides Consulting alsmede voor valsheid in geschriften en subsidiefraude in de zaak van de advies- en opleidingscheques van de Vlaamse overheid. Hij ging niet in beroep tegen het vonnis.

Meer info over de veroordeling:

- http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/1523631/2012/10/25/Slechts-straffen-met-uitstel-voor-fraude-met-opleidingscheques.dhtml

- http://trends.knack.be/economie/nieuws/beleid/fraude-met-11-600-advies-en-opleidingcheques/article-4000173221164.htm

P.S. Van dat beroepsverbod zal Filip De Saeger geen last hebben: hij anticipeerde immers op dergelijke maatregel en zorgde er voor dat er formeel geen enkele band is tussen hem en Axicon bvba uit Schoten. Axicon is de huidige naam van het in 2006 door De Saeger opgerichte International Luxery Yacht Services (ILYS), gespecialiseerd in de verhuur van luxejachten. De huidige, officiële, zaakvoerder van Axicon, Xavier Coninkx, is echter een stroman.

Deze veroordeling van Filip De Saeger is, na het op een sisser aflopen van zijn strafklachten tegen mij wegens vermeende laster in mijn talrijke onthullende artikels over zijn zakelijke praktijken (die ik toen nog voorzichtigheidshalve als bedenkelijk omschreef maar die gezien zijn strafrechtelijke veroordeling ronduit crimineel mogen genoemd worden), andermaal een onweerlegbaar bewijs van de juistheid van al mijn revelaties over de man.

Naar alle waarschijnlijkheid zullen er nog processen en veroordelingen volgen voor onder meer zijn betrokkenheid in een rist andere verdachte faillissementen.

Mijn niet-veroordeling voor laster in combinatie met De Saeger zijn veroordeling voor feiten die als witteboordcriminaliteit kunnen omschreven worden zijn van aard om alle anonieme onzin en vuilspuiterij die her en der nog op het web over mij te vinden is (maar waar achter het malafide trio Filip De Saeger, Ludo Pyis en Alexander Dresen schuil gaat), omdat Google die weigert te verwijderen met als lachwekkende argument haar bedenkelijke opvatting over 'vrijheid van meningsuiting', naar het rijk der fabelen te verwijzen.

Voor meer info over Axicon, zie:

- http://www.hrmblogs.com/2011/02/14/hrm-net-failliet-zaakvoerder-filip-de-saeger-persoonlijk-bankroet/

- http://www.hrmblogs.com/2010/08/26/filip-de-saeger-ex-fides-consulting-twee-nieuwe-faillissementen-en-opnieuw-actief-in-de-hr-sector/


------------------------------------------------------------------

Meer artikels over Filip De Saeger:

- HRM Net failliet, zaakvoerder Filip De Saeger persoonlijk bankroet
- Filip De Saeger (ex Fides Consulting): twee nieuwe faillissementen en opnieuw actief in de HR-sector
- Filip De Saeger (ex Fides Consulting) betrokken bij nieuw faillissement (HR Partners) en gerechtelijk akkoord (AD Projects)
- Het roemloze en malafide einde van Fides Consulting
- HRM Net bvba en de website hrm.net 
- Over Fides Consulting
- Wie is Filip De Saeger?
18/4/2012 door Marc Ernst

Weblog van Marc Ernst

 
'Zonder dwarsliggers kunnen de treinen niet rijden' (Johan Anthierens)

'Uit het botsen der gedachten ontstaat het licht' (John Stuart Mill)

'Je mag je niet laten doen door het crapuul' (Wannes Van de Velde)

op marcernst.com
www (via google)

Blogroll

Onderstaande, Belgische, (alfabetisch gerangschikte) blogs behoren tot mijn ‘favorieten’. Want ze steken met kop en schouder uit boven de middelmaat in het genre. Wie denkt dat zijn/haar blog eveneens in kwalitatief opzicht bovenmodaal is, en dus aanspraak kan maken op een vermelding, mag me dat laten weten.