Er schort wat aan het artikel van Douglas De Coninck over het dodelijk ongeluk bij SM-meesteres Lucrezia

De nieuwsbijlage 'Reporter' van De Morgen van dit weekend bracht een artikel van Douglas De Coninck over de accidentele dood van een Brits miljonair in een SM-studio ten noorden van Antwerpen (Sint Job in t' Goor). Zoals meestal het geval met de artikelen van onderzoeksjournalist De Coninck las ik het met veel interesse en zelfs met enige bewondering omwille van de veelheid aan informatie met een, op het eerste gezicht, hoog onthullingsgehalte. Toegegeven: het sappige karakter van de talrijke revelaties en het gegeven dat heel het verhaal in een kinky sfeertje baadt, zaten daar voor iets tussen.

Het 'werkongeval' met dodelijk afloop in het donjon van de commerciële Meesteres Lucrezia kreeg de voorbij dagen ook aandacht in andere media. Onder andere in Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen. Maar het artikel in De Morgen is ongetwijfeld het meest uitvoerige en diepgaande over deze zaak. De echte onthullingen in De Morgen zijn, bij nader inzien, evenwel niet zo talrijk en ook niet altijd even accuraat dan aanvankelijk gedacht.

Wat google-werk leert dat de Engelse tabloid-krant The Sun eerder info bracht die nadien door De Morgen werd overgenomen. In The Sun verschenen er twee artikels over deze affaire: Wife's horror over hubby's S&M death en Dominated to death. Nogal wat van de saillante weetje uit het artikel in De Morgen blijken afkomstig te zijn uit The Sun - onder bronvermelding.

In tegenstelling tot de Vlaamse kranten publiceerde The Sun de volledige echte naam van wie schuil gaat achter de nom d'artiste meesteres Lucrezia (Ira V.D. ). Het Engelse tabloid beperkte zich evenmin tot de initialen van haar collega, meesteres Juno (Vicky V.) en maakte ook in haar geval melding van de volledige naam.

Van meesteres Juno wist De Morgen, als enige medium, te vertellen dat ze "afkomstig is van Hoogstraten" en "in het dagelijkse leven, samen met haar partner, een van Vlaanderens bekendste evenementenbureaus runt."

Gewapend met de volledige naam van meesteres Juno was het een koud kunstje om de coördinaten van het betreffende evenementenbureau op te snorren. Gazet van ANtwerpen publiceerde (in november 2008) namelijk een artikel waarin zowel de echte naam van meesteres Juno als die van haar evenementenbureau werden vermeld.

Vanaf hier was het een makkie om te achterhalen dat, in tegenstelling tot wat De Coninck schreef, het evenementenbureau bijlange niet tot de top in zijn sector behoort, zelfs niet tot het middensegment er van (wel tot de lilliputters in de branche). En dat zowel op basis van zijn naambekendheid als in zakelijk opzicht. Want niet enkel blijkt het bedrijfje (volgens haar website) vooral actief te zijn op het vlak van huwelijksfeesten, VIP-arrangementen en evenementen van minder aanzien, ook de klantenlijst is verre van indrukwekkend en bevat vooral KMO's. Het enige zelf ontwikkelde en voor eigen rekening opgezette evenement blijkt de VESPA-route te zijn, ook weer niet bepaald een topper in de branche.

Maar de bescheiden zakelijke betekenis van het event-kantoortje kan nog het best afgeleid worden uit de summiere balans zoals neergelegd bij de nationale bank. De (verkorte) jaarrekening van de bvba vermeldt weliswaar geen omzet - dat is niet verplicht maar wordt door de meeste grote jongens uit de sector toch gedaan - maar maakt toch snel duidelijk dat we hier te maken hebben met een kleine speler met niet eens vast personeel in dienst. Bovendien blijkt het firmaatje volgens haar meest recente balans (die van het laatste boekjaar 1/1/2008-31/12/2008) financieel ook niet erg florissant te zijn: het maakte een verlies van 58.000 euro en heeft een schuld (op ten hoogste één jaar) van 136.000 euro - wat veel is voor zo'n klein bedrijfje. Vandaar dat de suggestie in De Morgen, op basis van de getuigenis van een klant van de SM-studio (hoe hebben ze die gevonden ?), dat Juno in de SM-prostitutie verzeilde omwille van financiële redenen erg plausibel is.

De jaarrekening van de bvba van Vicky V. , alias meesteres Juno, en haar echtgenoot leert ook dat het bedrijfje kampt met een negatief eigen vermogen van 103.000 euro. Dat noopt het trouwens om binnen de kortste keren een kapitaalsverhoging door te voeren wilt het geen juridische en/of administratieve problemen krijgen.

De website van het evenementenbureau weet ook nog te melden dat Vicky V. "carrière maakte als fotomodel, danseres en zangeres. Zij haalde meerdere malen de tv in binnen- en buitenland en sierde tal van fotoshoots in bekende magazines. Vicky begeleidt ook jonge artiesten en modellen." Het is weinig waarschijnlijk dat haar nieuwste carrièrestap als commerciële SM-meesteres cv-gewijs ooit op de webstek zal ter sprake komen.

Of Lucrezia haar activiteiten als betaalde meestere snel kan en zal hervatten is niet geweten. Haar website meldt alvast dat ze 'soon back' zal zijn. Mocht de voormalige 'kunstenares' Ira V.D. haar commerciële SM-activiteiten niet meer volwaardig kunnen uitoefenen kan ze zich nog altijd op haar/een filmcarrière gooien. Meesteres Lucresia maakt immers op het komende Internationale Filmfestival van Bologna (30/10 - 6/11/2010) haar debuut met een artistiek verantwoorde film over haar opvattingen over BDSM - de commerciële variant er van dan wel.

Tot slot nog volgende bedenking (en vraag aan Vlaamse Vereniging van Journalisten en aan de Raad voor de Journalistiek): heeft het zin dat Belgische journalisten zich aan de deontologische aanbeveling houden in een zaak waar er sprake is van een klein misdrijf zonder grote maatschappelijke relevantie/impact en dus enkel de initialen van de betrokkenen vermelden terwijl de buitenlandse pers met betrekking tot die zelfde affaire de volledige namen publiceerde en die namen bovendien via een eenvoudige google-zoekopdracht kunnen achterhaald worden ?

Reacties:
28/6/2010 door Marc Ernst

Weblog van Marc Ernst

 
'Zonder dwarsliggers kunnen de treinen niet rijden' (Johan Anthierens)

'Uit het botsen der gedachten ontstaat het licht' (John Stuart Mill)

'Je mag je niet laten doen door het crapuul' (Wannes Van de Velde)

op marcernst.com
www (via google)

Blogroll

Onderstaande, Belgische, (alfabetisch gerangschikte) blogs behoren tot mijn ‘favorieten’. Want ze steken met kop en schouder uit boven de middelmaat in het genre. Wie denkt dat zijn/haar blog eveneens in kwalitatief opzicht bovenmodaal is, en dus aanspraak kan maken op een vermelding, mag me dat laten weten.