Beste Inge en Griet: Open brief van een niet-onnozele progressief met begrip voor de 'Palestijnse zaak'

Onderstaande brief werd geschreven door een zeker Carla (wiens familienaam me onbekend is en die ik wellicht niet persoonlijk ken). Ik kreeg hem via via. Hij is gericht aan de twee Vlaamse meisjes, Inge Neefs en Griet Deknopper, die aan die fameuze bootactie die het Israëlische embargo tegen de Gaza hebben deelgenomen. Ik ben het niet eens met elk woord of elke gedacht die in deze brief staat. Maar de basisstellingen/hoofdgedachten van dit schrijven zijn zonder meer correct. Daarom publiceer ik hem.

Er is over deze hele affaire enorm veel nonsens verkondigd. Als 'vriend van het Palestijnse volk', initiatiefnemer van het Antwerps Palestina-comité in 1982, maar daarom nog geen vijand van Israël, betreur ik de desinformatie en manipulatie in deze affaire. Ook de anti-judaïstische tendensen die n.a.v. deze betreurenswaardige zaak weer de kop opstaken, en die zelden of nooit door pro-Palestijnse sympathisanten ten lande als dusdanig werden herkend laat staan veroordeeld, stemmen me droevig.

Voor de goede orde: ik ben geschokt door de Israëlische raid op de boten (maar heb begrip voor de motivatie er van), ben tegen het embargo tegen Gaza, voor de ontruiming van de bezette gebieden, voor de Palestijns-Israëlische dialoog en voor een Palestijnse staat (maar ook voor het bestaansrecht van Israël).


-----------------------------------------------------------------------------------------

Beste Inge en Griet.

Ik zal proberen het kort te houden – want jullie hebben nu natuurlijk wel meer om het hoofd dan de woorden van een oud wijf te spellen. Het hoofd is belangrijk. Ik ben ook jong geweest – maar heb toch altijd mijn hersens gebruikt. Hoe pijnlijk ik het ook vind – maar ik voel me genoodzaakt jullie nu even duchtig de levieten lezen.

Ik heb een buitengewone hekel aan de huidige Israëlische regering – en aan de door haar gevoerde politiek. Laat dat zondermeer duidelijk zijn. Ik ben een anarchistisch wijf – dus ik hou van geen enkele regering. Ook niet de Turkse of Belgische of Vlaamse of Palestijnse. Je kiest in je leven altijd – écht altijd – partij tégen politici en regeringen. Van welke aard of strekking ook. Dat is geen neutraliteit – dat is gewoon strijdbaarheid. Geen enkele onderdrukte of slachtoffer is ermee gebaat dat je collaboreert met een politieke of religieuze ideologie. Maar dat weten jullie – natuurlijk !

Maak jullie niet ongerust. Ik ken veel Palestijnen. Allochtonen. Moslims. En denk vooral niet dat ik antimoslim ben. Mijn kritiek op organisaties als IHH heeft niets te maken met godsdienst. Ik werk dagelijks met tientallen mensen – met even zovele nationaliteiten en achtergronden. Ik weet dus wat er gebeurt in de wereld – niet uit boekjes of websites – maar in levenden lijve. Ik kan op de wereldproblemen gezichten kleven. Ik ben niet anti-moslim. Maar ik ben natuurlijk wel anti-islamistisch. Ooit gehoord over het verschil tussen islam en islamisme ? Ik hoop het voor jullie – als jullie ooit nog eens op zo’n bootje kruipen.

Ik herhaal het – ik zal het kort houden. Ik vind dat jullie op dit moment geen steun verdienen van linkse en democratische krachten. Toch niet de linkse en democratische krachten die ik ken. Op geen enkele manier. Hoe ‘idealistisch’ jullie drijfveren ook zijn – jullie zijn fout bezig. En wel om de volgende drie redenen.


(1) De bootactie waaraan jullie hebben deelgenomen zet de seculiere en linkse democratische krachten in Turkije in de zeik. Ik verklaar me nader. De Turkse islamisten hadden natuurlijk alle belang bij de bootactie. Ik heb vorig weekend nog een lang gesprek gehad met een van mijn Turkse vrienden – Sela. Hij is opgegroeid in de Limburgse mijnstreek maar heeft zijn tienerjaren doorgebracht in een staatsinternaat (strekking Ataturk) in Istanbul. We waren samen op een huwelijksfeest van een gemeenschappelijke vriend. Bijna alle Turken daar aanwezig – allemaal seculiere en linkse mensen – hadden dezelfde mening over de bootactie. Opgezette flauwekul bedoeld voor binnenlands gebruik – menen ze. De islampartij van Erdogan probeert de vrijzinnige militairen te counteren. En daarmee natuurlijk ook de seculiere krachten in Turkije – die tegen hoofddoeken zijn, tegen de onderdrukking van de vrouw en voor een democratische rechtsstaat naar Europees model. Het Turkse leger onderhoudt al lange tijd goede relaties met Israel. Niks beter om die verstandhouding te saboteren dan middels de zogenaamde ‘vredelievende’ bootactie waaraan ook jullie hebben deelgenomen. Ik ben – net zoals mijn Turkse vrienden – geen voorstander van militairen. Maar tot nu toe zijn zij helaas de enigen in Turkije die over voldoende macht beschikken om fascisten als Erdogan – en zijn aanhang van Grijze Wolven – een halt toe te roepen. Dus waaraan jullie de facto hebben meegewerkt – zonder het zelf te beseffen en met de ‘beste’ bedoelingen – is de reactionaire krachten binnen Turkije vrij spel te geven. De bootactie diende alleen maar om de visie van Ataturk van een geseculariseerd Turkije in diskrediet te brengen ten voordele van een geïslamiseerd en vrouwonvriendelijk Turkije. Lees gewoon even : http://www.presseurop.eu/nl/content/article/264781-ankara-keert-brussel-de-rug-toe

Officieel was de bootactie een gezamenlijke actie van vijf organisaties. Natuurlijk weet ik dat – voor wie houden jullie mij ? Maar ik zie verder dan mijn neus lang is. Ik herhaal het – ik ben een anarchistisch wijf. En ik laat me liefst niet in de luren leggen. In de praktijk werd heel die bootactie gekaapt door de IHH. De eerste boot van de vloot – het schip waar ook de meest gewelddadige confrontatie plaatsvond – was in handen van deze IHH. Wat is die IHH ? Volgens jullie een vredelievende humanitaire Turkse hulporganisatie. Ze zou zelfs als een der eerste hulp hebben geboden na de aardbeving in Haiti. Ach – hoe naïef kan een mens zijn ! Ontroerend hoor – zo’n ‘idealisme’. Maar blind ‘idealisme’ kan soms even gevaarlijk zijn als het meest reactionaire en autoritaire denken. Ik zou jullie ten stelligste aanraden om die zogenaamde ‘humanitaire’ organisatie eens stevig te googlen – voer gewoon de woorden ‘IHH’ en ‘terrorisme’ in. En jullie kunnen wat mij betreft gerust alle duidelijk pro-Israëlische websites overslaan. Ik doe dat ook – want wie heeft een boodschap aan wat de Israëlische regering denkt ? Maar ook op onverdachte websites wordt IHH een fundamentalistische organisatie genoemd die al meer dan tien jaar gewelddadig actief is in de belangrijkste brandhaarden op de planeet – Bosnië, Tsjetsjenië, Irak, Afghanistan. Het is voor mij zonneklaar dat de andere organisaties die hebben deelgenomen aan de bootactie door de IHH in de luren werden gelegd. Wil jullie meer informatie over deze IHH – die de eigenlijke drijfkracht was achter de gewelddadige bootactie – lees dan ook eens :

http://www.terrorism-info.org.il/malam_multimedia/English/eng_n/pdf/hamas_e109.pdf

http://www.diis.dk/graphics/Publications/WP2006/DIIS%20WP%202006-7.web.pdf

Ik vind het onbegrijpelijk dat jullie zo’n dingen niet schijnen te lezen – of te kennen. In het politieke kluwen van het Midden-Oosten kan elk gebrek aan informatie moorddadige gevolgen hebben – niet alleen voor jullie eigen leven maar ook voor het leven van hen die jullie beweren te steunen en te helpen.

(2) De bootactie waaraan jullie hebben deelgenomen zet de seculiere en linkse democratische krachten in Gaza en de andere Palestijnse gebieden in de zeik. Ik verklaar me nogmaals nader. Het is duidelijk dat tussen IHH en Hamas stevige banden bestaan. De bootactie was natuurlijk ook bedoeld om de positie van Hamas binnen de Palestijnse gebieden te versterken. Wie of wat Hamas is – hoeft verder geen verklaring. Dat hoop ik tenminste – voor jullie. In Gaza vervolgen en vermoorden de aanhangers van Hamas systematisch alle Palestijnen die niet hun antidemocratisch en moslimfundamentalistisch gedachtegoed steunen. Palestijnse democraten, Palestijnse christenen, onafhankelijke intellectuelen, Arabische feministen – noem maar op. In Gaza heerst de dictatuur van de sharia. Ik hoop dat jullie nooit aan den lijve moeten ondervinden wat dat betekent. Lastig gevallen worden in de straten van Caïro omdat je een blond westers meisje bent – dat is klein bier vergeleken wat onze Palestijnse en andere Arabische zusters moeten ondergaan onder het bewind van Hamas. Ik begrijp het echt niet – als linkse en onafhankelijke vrouw – hoe iemand zo’n smeerlapperij kan steunen. Hoe kan je in België zo op je hoede zijn voor de propaganda van extreemrechts maar er in Turkije of Palestina stekeblind voor blijven ? Ik ben een onafhankelijk wijf met een prachtig hoofd – en ben dus niet van plan dat te verdonkeremanen onder een door de sharia opgelegde vod. Vergis jullie niet – ik spreek hier ook in naam van mijn Arabische, Turkse en Iraanse vriendinnen. Ook wijven die geen vod rond hun kop willen.

(3) De bootactie waaraan jullie hebben deelgenomen zet de linkse vredesactivisten in Israël in de zeik. Misschien zijn jullie als zovelen zo verblind door haat tegen Israël of tegen de Joden in het algemeen – dat jullie vergeten dat er ook miljoenen Joden niet akkoord gaan met de huidige politiek van Israël tegenover hun Palestijnse Semitische broeders en zusters. De huidige Israëlische machthebbers kunnen dankzij de bootactie helaas weer eens zwaaien met het argument hoe kwaadwillig en gewelddadig de tegenstander is. En hoe elke Israëlische vredesduif het eigen volk in gevaar brengt – en dus in feite een verrader is.

Ik vat het nog even samen. Ik ben tégen jullie deelname aan de bootactie voor Gaza. En wel om drie redenen :

(1) Die bootactie zet de seculiere en linkse democratische krachten in Turkije in de zeik.

(2) Die bootactie zet de seculiere en linkse democratische krachten in Gaza en de andere Palestijnse gebieden in de zeik.

(3) Die bootactie zet de linkse vredesactivisten in Israël in de zeik.

Wie met één actie zoveel linkse en democratische krachten in de zeik zet – is wat mij betreft een naïeve dwaas – in het beste geval – of een reactionaire blindganger. Hoe nobel en ‘idealistisch’ jullie drijfveren ook mogen wezen – jullie zijn de objectieve bondgenoten van alle machten in het Midden-Oosten – en ver daarbuiten – die heersen door oorlog en onderdrukking. En die de mensheid aan de rand van de afgrond brengen.

Jullie merken het – hier spreekt een vrouw met ballen. Een vrouw die onafhankelijk en vrij durft te denken en te handelen. Die elke dag diepe vreugde beleeft aan haar contacten met haar medemensen – van welk geloof of gezindheid ook. En die als moeder geschokt is door die Turkse vrouw die haar baby van één jaar onvrijwillig laat deelnemen aan zo’n gevaarlijke politieke bootactie. Misschien begrijpen jullie dat niet – nog niet – maar zoiets is voor iemand met mijn levenservaring écht walgelijk. Je gebruikt nóóit – onder géén beding en om géén enkele reden – een hulpeloos wezen van nauwelijks één jaar als kanonnenvlees. Hoe verblind door haat moet je zijn om dat te doen ! Ik noem zoiets – banaal fascisme. Levensvijandig en tegen elk menselijk gevoel in. Of om een van mijn moslimstudentes te citeren – zo’n vrouw verdient haar baby niet. Was die Turkse vrouw Belgisch dan begon ik nu persoonlijk een juridisch proces om haar de hoede over haar baby te ontnemen.

Misschien denken jullie dat wij over verschillende dingen verontwaardigd zijn. Maar ik geloof toch van niet. Ik denk dat alle mensen op aarde die het hart op de juiste plaats dragen ook aan dezelfde kant staan – die van het leven. Tégen de dood. De dood heeft vele gezichten – geld, macht, politiek, godsdienst. Fundamentalistisch christendom, islamisme, fascisme, nazisme, stalinisme, kapitalisme, kolonialisme – noem maar op. De vijand heeft vele handlangers – de Israëlische regering, de Turkse regering, het Pentagon, Wall Street, Hamas, het Kremlin, Vlaams Belang, IHH – noem maar op. Blijf ver van hun vergif vandaan.

Ik hoop dat jullie het bovenstaande ter harte nemen. Anders vrees ik het ergste. Ik vind het echt fantastisch wanneer mensen zich uit idealisme inzetten voor andere mensen. Maar ik heb helaas al te vaak gezien hoe zo’n idealisme kan omslaan tot collaboratie met de ergste vorm van onderdrukking. Ik hoop echt – écht en écht – dat jullie de verleiding kunnen weerstaan van donkerbruine Jodenhaat, ‘links’ fascisme à la PVDA, en christelijk of islamistisch vijanddenken. Blijf als idealist altijd en onder welke omstandigheid ook – vrij en onafhankelijk. Buiten elke partij of ideologie of godsdienst om. Zoals ik het al een halve eeuw doe. Met als grote voorbeelden Rosa Luxemburg en Ayaan Hirsi Ali. Moedige wijven – en als het moet moederziel alleen als een rots in de branding.

Hoe zal ik al het bovenstaande samenvatten ? Ik wil jullie niet kwetsen – integendeel. Ik voel voor jullie een liefde als voor mijn eigen dochters. En ik zou willen dat jullie altijd even mooi en vol idealen blijven als nu. En dat jullie nooit aan de ideologische verleiding zullen toegeven. Maar dat is het moeilijkste van al. Jullie deelname aan die bootactie was fout. Probeer dat in te zien. Niet jullie drijfveer was fout – integendeel – maar wel jullie deelname. Het fascisme heeft vele gezichten – en heeft veel manieren om te verleiden. Handelen voor de goede zaak is fantastisch – je inzetten voor onderdrukten en slachtoffers. Maar je moet steeds eerst goed nadenken met wie je dat doet. Vergeet dat nooit.

xxxxx

Carla

Reacties:
9/6/2010 door Marc Ernst

Weblog van Marc Ernst

 
'Zonder dwarsliggers kunnen de treinen niet rijden' (Johan Anthierens)

'Uit het botsen der gedachten ontstaat het licht' (John Stuart Mill)

'Je mag je niet laten doen door het crapuul' (Wannes Van de Velde)

op marcernst.com
www (via google)

Blogroll

Onderstaande, Belgische, (alfabetisch gerangschikte) blogs behoren tot mijn ‘favorieten’. Want ze steken met kop en schouder uit boven de middelmaat in het genre. Wie denkt dat zijn/haar blog eveneens in kwalitatief opzicht bovenmodaal is, en dus aanspraak kan maken op een vermelding, mag me dat laten weten.