The Ghent police are the 'best' in the world

In 'Glad to be gay', een song uit zijn LP 'Power in the darkness' uit 1978, zong Tom Robinson, ironisch, "The British Police are the best in the world".

Op basis van hun laakbaar optreden op 10/11 (n.a.v. een zogenaamde 'street rave' annex protestactie tegen een betoging van de 'zwarte bolsjewieken' van de N-SA (Nieuwe Solidaristische Alliantie) - demonstratie die zelfde avond maar in een totaal ander gedeelte van de stad - zing ik, naar analogie van Tom Robinson, uit luide borst maar niet minder ironisch bedoeld: the Ghent police are the best of the World.

Geachte burgemeester: there is something rotten in your police corps. En dan doel ik niet op dronken commissarissen die valse verklaringen afleggen. Maar op hondsbrutale flikken, die een loopje nemen met hun wettelijke bevoegdheden en, vooral, het democratisch recht op (geweldloos) betogen.

Het thema van de N-SA manifestatie was 'Tegen zinloos geweld'. Hoe demagogisch kan men zijn ? N-SA is opgericht door een wegens geweld veroordeeld extreemrechts militant (met een extreemlinks verleden). De organisatie bulkt van het soort lui dat niet enkel politieke nonsens verkoopt, maar bovendien niet vies is van geweld. En in kringen vertoeft (en de opvattingen er van deelt) die bekend staan voor hun gewelddadige, extreemrechtse, opvattingen. Zoals Blood & Honour en diens uiterst geweldadige tak 'C18' en 'Bockenreyders'. En daar in sommige gevallen trouwens voor veroordeeld zijn. Alles behalve aanbevelingswaardige individuen dus. Veeleer tuig van de Richel.

Op basis van wat geweten is, uit onder meer diverse persartikels en beeldfragmenten (zie links hier onder), is het duidelijk dat:
- het politieingrijpen - met name het administratief oppakken - van welgeteld 409 'manifestanten' (het gros bestond uit deelnemers aan de street rave, wat was opgezet als ludiek alternatief voor of aanvulling op de LSP-betoging) een foute en disproportionele reactie was op het geïsoleerde geweld van enkele 'anarchisten' die bovendien los stonden en los opereerden van de rave en de betoging
- de politie nadien de opgepakte manifestanten onheus behandelde

Dat politieoptreden is een democratische rechtstaat in het algemeen en de tolerante stad Gent in het bijzonder onwaardig.

Het is begrijpelijk en niet meer dan normaal dat heethoofden (anarchisten, zo wordt verteld - maar is dat wel zo) die geweld pleegden ten opzichte van de politie en/of het bezit waren van verboden 'wapens' (o.a. stokken) opgepakt werden. Dat die zelfde amokmakers, indien hun verantwoordelijkheid betreffende de strafbare feiten kan/zal bewezen worden, ook veroordeeld worden, is al even legitiem.

Maar het is totaal onaanvaardbaar dat honderden onschuldige burgers (waaronder een scoutgroep die er toevallig vertoefde), die op geweldloze manier uiting gaven aan hun democratische bezorgdheid en afschuw voor de denkbeelden van de N-SA, op preventieve wijze opgepakt werden.

Dat wie terecht of onterecht/onrechtmatig (administratief) werd aangehouden, bovenden ook nog op verwerpelijke en zelfs onwettelijke wijze werd behandeld door de politie is ronduit schokkend en een democratische rechtstaat onwaardig.

Onderzoek naar de achtergrond van die zogenaamde/zelfverklaarde 'anarchisten' is trouwens geen overbodige luxe. Ervaringen in het buitenland (o.a. Italië), al dan niet tijdens andersglobalistische betogingen, toonden aan dat soms undercover-agenten worden ingezet, of provocateurs die opereren in samenspraak met/opdracht van politionele diensten zoals de staatsveiligheid, om 'linkse' betogingen in diskrediet te brengen en arrestaties te bewerkstelligen door rellen uit te lokken.

Deze posting is mede ingegeven door het feit dat mijn 16-jarige zoon - een toonbeeld van geweldloosheid maar met een gezonde democratische reflex en aanwezig op de 'street rave', minstens evenzeer om muzikale dan om politieke redenen - die avond, net als zovele anderen, totaal onterecht en arbitrair, is opgepakt door de politie. Gelukkig is hij, in tegenstelling tot vele anderen (meestal oudere arrestanten), niet hondsbrutaal behandeld in de 'Nieuwe Wandeling'. Wat daar gebeurde is zo mogelijk nog meer inacceptabel dan het politieoptreden op het Sint Pietersplein zelf (o.m. mensen vernederen door ze niet laten naar toilet gaan en zo te verplichten in de (groeps)cel te plassen).

Tot slot: er bestaat ook een Facebook-groep tegen de agressie van de politie op 10/11/09 in Gent. Met al ruim 1300 leden. Ik ben er een van !

P.S. 'Pittig weetje: aanvankelijk was 'Glad tot be gay' een protestsong tegen het agressieve en dicriminerende politieoptreden tegen homo's in de UK. In de tijd dat hij het nummer schreef, was Tom Robinson zelf aanhanger van de herenliefde. Later trouwde hij met een vrouw en schreef een op sommige plaatsen aangepaste versie van het lied. Die staat, net als de originele, op http://www.tomrobinson.com/records/albums/pitd.htm#gtbg

Meer info:

- http://dorien-trafik.livejournal.com/547.html
- http://www.indymedia.be/nl/node/35469
- http://dorien-trafik.livejournal.com/1018.html
- http://www.indymedia.be/nl/node/35459
- http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?ArticleID=BLKVA_20091113_004&PostCode=9000
- http://forum.politics.be/showthread.php?p=4437085

Fotoreportage
- http://arturian.wordpress.com/

Filmbeelden
- http://www.vtm.be/nieuws/opgeknipt_nobc.html?vpos=5&vID=PIt_25367_vtm_id
- http://www.youtube.com/watch?v=3mF_vdAXV0s

Lees ook :

- 'Open brief aan de heer Termont'

- over N-SA: Wat 'Koppen' niet vertelde over Eddy Hermy, de kopman van het N-SA. (Namelijk dat zijn roots bij extreemlinks liggen)

UPDATE (17/11/2009)

Politie excuseert én verdedigt zich voor hardhandig optreden tijdens betoging tegen geweld (nieuwsblad.be)

Bedenking: het is een goede zaak dat de politie, samen met de burgemeester, zich verontschuldigt voor haar optreden op 10/11. Maar ik kan me niet van de indruk ontdoen dat men warm en koud blaast. Het zich 'distantiëren' van de 'ongeoorloofde methodes’ is wel erg makkelijk en vrijblijvend. Men had minstens kunnen aankondigen de verantwoordelijken hier voor ter verantwoording te roepen en er (disciplinaire) maatregelen en sancties tegen te zullen treffen. Daarvoor hoeft men niet eens op de resultaten van het lopende onderzoek te wachten. Want men kan (hoefde) zich niet (te) excuseren als men niet nu al van oordeel is - en dat is men, terecht - dat er ontoelaatbare zaken zijn gebeurd. Daarnaast is de verklaring van korpschef van Belle ronduit schokkend: de politieman geeft onomwonden toe zowat 250 betogers (de 409 vreedzame minus de 150 'amokmakers') louter preventief opgepakt te hebben. Als men die redenering volgt kan men in de toekomst iedereen op voorhand arresteren, bij elke betoging waar men rellen vreest. Vanuit democratisch standpunt is dat ontoelaatbaar en derhalve is de uitlating van de politiechef zorgwekkend.
13/11/2009 door Marc Ernst

Weblog van Marc Ernst

 
'Zonder dwarsliggers kunnen de treinen niet rijden' (Johan Anthierens)

'Uit het botsen der gedachten ontstaat het licht' (John Stuart Mill)

'Je mag je niet laten doen door het crapuul' (Wannes Van de Velde)

op marcernst.com
www (via google)

Blogroll

Onderstaande, Belgische, (alfabetisch gerangschikte) blogs behoren tot mijn ‘favorieten’. Want ze steken met kop en schouder uit boven de middelmaat in het genre. Wie denkt dat zijn/haar blog eveneens in kwalitatief opzicht bovenmodaal is, en dus aanspraak kan maken op een vermelding, mag me dat laten weten.