Douglas doet het weer. Ode aan de dwarse journalist(iek)

De Morgen-journalist Douglas De Coninck heeft (weeral) persgeschiedenis geschreven: hij onthult in De Morgen van vandaag (in de Reporter-bijlage) dat milieu-activist Jos Nemeth (lid van Moeder Aarde en tevens actief bij Comité voor een Andere Politiek - CAP) een betaalde informant is van de militaire inlichtingsdienst ADIV (Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid), de militaire evenknie van de staatsveiligheid. ADIV is de opvolger van de vroegere SDRA. De ADIV ressorteert onder de minister van Landsverdediging, de Staatsveiligheid onder de minister van Binnenlandse Zaken.

De Coninck kon dit achterhalen door Nemeth zijn PC te (laten) hacken en op die manier een bezwarende mail te onderscheppen die de man zijn dubbelspel en -leven aan het licht brengt.

De Coninck steekt zijn controversieel procedé niet onder stoelen of banken, komt daar openlijk voor uit in het artikel.

Het is verre van uitgesloten dat dit artikel een juridisch staartje krijgt. En misschien zelf een deontologisch.

Het is daarvoor zelfs niet noodzakelijk dat Nemeth klacht tegen De Coninck neerlegt wegens 'hacking' In gerechtelijke kringen zijn er wellicht wel enkele overijverige of rancuneuze (zittende of staande) magistraten of dito onderzoeksrechters te vinden die De Coninck maar al te graag (nog) eens willen (aan)pakken' - zie verder.

Juridisch gesproken pleegde Deconinck 'computervredebreuk met gegevensdiefstal' en dat is een strafrechtelijk misdrijf.

Of hij ook een deontologische fout maakte is onduidelijk want de Raad voor Journalistiek spreekt zich in geen enkele tekst uit over hacking en het al dan niet (on)geoorloofd zijn er van. Dat doet de Raad wel met betrekking tot undercover-journalistiek. In uitzonderlijke/specifieke gevallen is het verzwijgen van de eigen/echte identiteit voor een journalist toegelaten, stelt de Raad in haar richtlijn terzake.

Douglas De Coninck werd in het verleden in beschuldiging gesteld wegens 'diefstal of minstens heling' van gerechtelijke documenten, met name van stukken uit het gerechtelijk dossier over de moord op rijkswachter De Vleeschouwer. De onderzoeksjournalist publiceerde in De Morgen (ook in Humo, waar hij kortstondig voor schreef) bezwarende gegevens over ernstige aanwijzingen van betrokkenheid van politiemensen, meer bepaald van toenmalige rijkswachters, bij de liquidatie van De Vleeschouwer.

Tevens werd De Coninck ooit in verdenking gesteld wegens vermeend 'aanstoker te zijn geweest tot een vereniging met het oogmerk om een aanslag te plegen op personen of op eigendommen of er als hoofd van de bende deel van uitgemaakt te hebben'.

Deze hilarische aanklacht had betrekking op reportages over de De Stoete Ostendenoare, een actiegroep die het vroegere Belgische koloniale regime aanklaagt en strijdt tegen de monarchie in ons land. Tot ergens begin de jaren negentig was De Stoete Ostendenoare een kritische stadskrant in Oostende. De jonge Douglas De Coninck maakte er zijn journalistiek debuut.

In beide gevallen ging de tegendraadse en recalcitrante journalist, terecht, vrijuit.

Ik ben de opvatting aangedaan dat een journalist die nog nooit in verdenking of beschuldiging is gesteld als gevolg van zijn kritische berichtgeving een regime- en/of establishmentvriendelijk broodschrijver is, een schoothondje en geen pitbull zoals een waarachtig journalist hoort te zijn.

Een onvervalst journalist is gedreven door de wil om (de waarheid) te achterhalen, om dekseltjes te lichten van potjes die sommigen liever gesloten houden. En daarbij opereert men soms op het randje van de wettelijkheid (maar desondanks nog binnen de legaliteit), trapt men wel eens op lange, machtige, tenen. En is men (juridisch en anderszins) erg kwetsbaar, een begeerde/makkelijke prooi voor ploerten van allerlei slag.

Journalisten uit dergelijk (weerbarstig) hout gesneden zijn er veel te weinig en bovendien een uitstervend ras. En ze worden alles behalve aangemoedigd door hun hoofdredacteurs en/of uitgevers.

---------------------------------------------------------------------------------------

Update (6/12/09)

Peter Terryn, ofte de 'Minister van agitatie' schreef een notitie op Facebook over het artikel van Douglas De Coninck.

Zie http://bit.ly/73lWmG. Vooralsnog staat die tekst nog niet op zijn blogsite. Vandaar dat ik hem hier onder integraal publiceer.

In de Morgen van vandaag (05/12/09) stond een bijzonder spectaculair stuk van Douglas De Coninck, getiteld: "Ontmaskerd: de infiltrant van de militaire veiligheid bij de Vlaamse milieubeweging". Het artikel handelt over ene Jos Nemeth.

Die zou - hoewel hij al meer dan 20 jaar bekend staat als activist bij de milieubeweging - eigenlijk een spion zijn voor de militaire inlichtingendienst AIVD. Die activiteiten kwamen aan het licht toen zijn partner na een ruzie uit de biecht klapte en een MP3 werd gevonden waarop Jos allerlei vergaderingen en samenkomsten registreerde. Die zou hij naar verluidt doorsturen naar een emailadres van de AIVD.

Voor zover ik vandaag heb kunnen nagaan bij mensen van Friends of the Earth en Comité Andere Politiek - waar de man ondermeer militeerde - klopt een deel van het verhaal: tijdens de voorbereiding van een actiekamp eind juni hebben actievoerders de MP3-speler beluisterd en vastgesteld dat er inderdaad geen muziek opstond maar het net gevoerde gesprek.

Verder bouwt het artikel hoofdzakelijk verder op wat Anja Hermans over de zaak te vertellen heeft. Ze profileert zich als de persoon die Jos ontmaskerd heeft - maar dat stemt niet overeen met de feiten. Ze citeert - zonder dat er controle mogelijk is - de partner van Jos die hem belastert.

Het artikel drukt een email af die voor duidelijkheid moet zorgen. Het is het enige bewijsmateriaal dat wordt voorgelegd voor een artikel dat verder wél bulkt van de bijzonder affirmatieve termen en zelfzekerheid van de journalist.

In de mail schrijft Jos aan een onbekend persoon:

"Ik probeer je al enkele dagen te bellen, maar je neemt niet af! Neem aub af! Afgelopen woensdag stond Hermans hier samen met Douglas De Coninck van de Morgen. Ze wisten je gsm-nummer en ook het vaste nummer van mijn andere contactpersoon. Hermans heb ik niet binnengelaten, Douglas De Coninck wel. Deze laatste vroeg specifiek achter mijn contacten binnen de Militaire Veiligheid. Ik heb hier nog een draai aan kunnen geven, maar vrees dat als Hermans en anderen blijven voortgraven alles aan het licht gaat komen (...) ik voel me niet meer veilig aangezien ik ook niet weet wat Hermans en co van plan zijn... kan ik bescherming krijgen? Ik vrees voor een geweldadige (sic) aanval op mijn persoon, vanuit linkse hoek."

Het lijkt zeer sterk op een zelfbeschuldiging en een bevestiging van wat elders in het artikel staat. Maar d' er is de Minister wat opgevallen aan die mail. Hij werd verstuurd werd van een gmail-adres (dat niet in de krant vermeld staat) en verstuurd naar een hotmailadres dat Douglas De Coninck wel vermeldt: isisd@hotmail.com.
Dat adres is echter het mailadres van Jos Nemeth zélf. Het is het adres waarmee de Minister van Agitatie met hem correspondeerde ivm een affiche die hij in 2008 voor het Comité Andere Politiek ontwierp waarop Jos Nemeth figureerde.

Wie stuurt een zwaar belastende mail van zijne ene mailadres naar zijn andere? Zoiets is toch zinloos? De Minister vermoedt dat het omgekeerde gebeurde: iemand stuurde een zeer belastende mail (van een adres dat je makkelijk kan aanmaken, zoals jos.nemeth@yahoo.com) naar het adres van Jos. Niets toont aan dat hij dit zelf zou gedaan hebben. Dat wordt niet bewezen.

Nochtans zijn beweringen van Douglas De Coninck bijzonder fel, zonder twijfel, zonder vragen, gesteld als feiten: "een spion van de militaire veiligheid" die "ijverig gesprekken opneemt, nummerplaten noteert" en "alles doorbelt aan zijn runner" en nog: "er zijn redenen om aan te nemen dat Jos Nemeth toen (twintig jaar geleden nvdr) al deed wat hij een kwarteeuw later nog altijd doet, zij het dan dat hij toen geen fouten maakte." Of dat ook allemaal echt feiten zijn, blijkt eigenlijk nergens uit en de Minister van Agitatie is dan ook absoluut niet overtuigd. Hij vindt het vooral slechte - zij het erg sensationele journalistiek.

Volgens de Minister van Agitatie klopt er iets niet aan dit verhaal. En zoals we allemaal weten: de Minister heeft altijd (altijd) gelijk.

Friends of the Earth vergadert deze week over de kwestie. Ze komen wellicht snel met een mededeling. Het CAP publiceerde alvast een open brief.
 
Ik postte volgende reactie op de notitie van Peter :

Welgekomen aanvulling op mijn notitie/blogpost, Peter. Als insider beschik je duidelijk over meer info dan ik - een complete buitenstaander van het milieu waar het hele kwestie zich afspeelt. En misschien is je kritische zin ook sterker ontwikkeld dan de mijne. De toekomst zal uitwijzen of je misschien niet een heel klein beetje paranoďde bent in deze zaak. Je hebt natuurlijk ook zo je motieven om de belangrijkste informatiebron van Douglas De Coninck, Anja Herman Hermans (die ik totaal niet ken, nooit ontmoet heb), met enige terughoudendheid, om niet te zeggen met een gezonde portie wantrouwen, te bejegenen. Enfin, dat meen ik me te kunnen herinneren uit oude blogposts van je. En zoals je grote 'voorbeeld' (aan je logo te zien - al snap ik uiteraard de ironie er van) Vladimir Ilyich Ulyanov, ook gekend onder de naam Lenin, ooit stelde is vertrouwen noodzakelijk maar systematisch wantrouwen beter. :-)

Dat het artikel van Douglas wellicht een vervolg kreeg was voorspelbaar. Maar niet dat jij daartoe een bijdrage zou leveren.

Ik zal alvast in mijn notitie & blogpost verwijzen/linken naar je artikel/notitie.

Zie http://bit.ly/6CtOEy & http://bit.ly/7Pnum1

En zal de affaire ook verder opvolgen. Afhankelijk van de afloop maak ik, zo nodig, een tweede notitie/blogpost, met al dan niet een mea culpa voor mijn naďviteit en voortvarendheid. En, uiteraard, een rectificatie. Want ik zoek de waarheid in de feiten, niet in politieke sprookjes of ideologieën. En ben niet te beschroomd, in tegenstelling tot nogal wat professionele scribenten, om fouten toe te geven en desgevallend het boetekleed aan te trekken en assen over mijn hoofd te strooien. Sorry voor de christelijk geďnspireerde beeldspraak :-)

Update II

Inmiddels verscheen op de blog van de Minster van Agitatie een meer uitgebreide versie van zijn FB-notitie over de hele zaak. Wordt ongetwijfeld vervolgt....
--------------------------------------------------------------------------------------

NOOT

In 2010 diende ik mijn mening over Douglas De Coninck toch een beetje bij te stellen. Toegegeven: niemand is perfect.

Zie : Er schort wat aan het artikel van Douglas De Coninck over het dodelijk ongeluk bij SM-meesteres Lucrezia.

 

 

5/12/2009 door Marc Ernst

Weblog van Marc Ernst

 
'Zonder dwarsliggers kunnen de treinen niet rijden' (Johan Anthierens)

'Uit het botsen der gedachten ontstaat het licht' (John Stuart Mill)

'Je mag je niet laten doen door het crapuul' (Wannes Van de Velde)

op marcernst.com
www (via google)

Blogroll

Onderstaande, Belgische, (alfabetisch gerangschikte) blogs behoren tot mijn ‘favorieten’. Want ze steken met kop en schouder uit boven de middelmaat in het genre. Wie denkt dat zijn/haar blog eveneens in kwalitatief opzicht bovenmodaal is, en dus aanspraak kan maken op een vermelding, mag me dat laten weten.