Filip De Saeger (ex Fides Consulting) betrokken bij nieuw faillissement (HR Partners) en gerechtelijk akkoord (AD Projects)

De controversiële 'zakenman' Filip De Saeger kan een nieuw faillissement op zijn ter zake al niet geringe palmares schrijven: dat van bvba HR Partners. Daarmee staat de teller op drie.

Voorlopig althans, want een ander bedrijf van De Saeger, AD Projects, vroeg en verkreeg recent een gerechtelijk akkoord - tegenwoordig gerechtelijke reorganisatie geheten. Door dat statuut kan het tot 22 mei van volgend jaar zijn schuldeisers op afstand houden. De toekomst van deze onderneming is dus onzeker. Eerder gingen al twee ondernemingen van De Saeger op de fles: Fides Consulting (in februari 2008) en MobiClub-MobiShop (in 2001).

Het faillissement op bekentenis van HR Partners dateert van 9 juni laatstleden. In tegenstelling tot wat de naam van de firma laat vermoeden, was HR Partners niet actief op het gebied van personeelsmanagement. Aanvankelijk, onder zijn originele naam FHRM Partner, was het dat wel. Het bedrijfje was, sinds de statutenwijziging van januari 2008, werkzaam op het vlak van beauty & wellness. Het exploiteerde een wellness-winkel in Brasschaat (Bredabaan) en een zonnebankcentrum in Oudegem bij Dendermonde. De Saeger was niet de zaakvoerder van HR Partners, hoewel hij er de hoofdaandeelhouder van was (hij bezat 90% van de aandelen, De Creus 10%).

De officiële zaakvoerder tot mei van dit jaar was Dirk De Creus Maar dat was slechts schijn: in werkelijkheid was De Creus bij HR Partners een stroman en voerde hij de bevelen van De Saeger uit. Gedurende zowat 10 jaar was De Creus de rechterhand van De Saeger, vooral op financieel vlak. Sinds net voor het faillissement van HR Partners is er een haar in de boter tussen beiden. Vandaag zijn ze niet langer on speaking terms. De Creus "Ik hoop dat de verschillende gerechtelijke onderzoeken waar De Saeger en zijn voormalige en huidige bedrijven het onderwerp van zijn, als gevolg hebben dat hij nooit meer zaken kan doen. Dat hij voor goed out of business is. Die man veroorzaakte een hoop miserie en leed en maakte van de kantjes aflopen, de kluit belazeren en rookgordijnen optrekken zijn handelsmerk. Tien jaar lang waren al zijn zakelijke initiatieven gebaseerd op leugens, intriges en bedrog. En op gebakken lucht. Ooit moet dat stoppen. Vooral met mensen werken zou hij nooit meer mogen doen. Hij is er totaal ongeschikt voor."

De oorsprong van HR Partners ligt bij de bvba FHRM Partner. Dat firmaatje werd in maart 2006 door De Creus opgericht, maar in opdracht van en met de centen van De Saeger. De (hiërarchische) banden tussen FHRM Partner en later HR Partners en Filip De Saeger worden overduidelijk aangetoond door tal van feiten: gaande van de registratie destijds van FHRM Partner in de databank met betrekking tot de BEA-ondernemerschapsportefeuille van de Vlaamse overheid tot de DNS-registraties van de domeinnaam hrpartners.be.

In beide gevallen werd een faxnummer (03/663.75.66) gebruikt dat op naam stond van een bedrijf dat eigendom was/is van Filip De Saeger (in het verleden stond dat nummer op naam van bvba Fides Consulting, vandaag op naam van bvba Immo Zonnekant). De e-mail adressen die in het verleden, voor de laatste wijzigingen op 14 mei 2009, opgegeven werden bij DNS met betrekking tot hrpartners.be laten eveneens toe de (hiërarchische) link te leggen met De Saeger. Dat is trouwens ook het geval voor de opgegeven naamservers (die van Fides Consulting waren en nog altijd als Fides geregistreerd staan - ondanks het faillissement van die firma).

Daarnaast is er ook het feit dat FRHM Partners, toevallig (sic), werd opgericht door twee personen die werkzaam waren bij Fides Consulting. Dat was niet enkel het geval voor Creus, maar ook voor statutair zaakvoerder-opvolger Stefan Peetroons (vandaag consultant bij Mercuri Urval). Later werd Peetroons in die functie opgevolgd door Carina Dom, de echtgenote van Filip De Saeger.

Het was de bedoeling om van FHRM de spil te maken van de HR-dienstverlening van Fides Consulting. De 'F' in FHRM verwijst trouwens naar Fides Consulting. In die periode hield De Saeger ook FKMO Partners boven de doopvond. Eveneens met De Creus formeel als zaakvoerder maar De Saeger die in werkelijkheid ook hier de touwtjes en centjes in handen had.

Vandaag ontkent De Saeger banden, en zeker hiërarchische, met HR Partners gehad te hebben. Daar heeft hij zo zijn redenen voor. Met al twee andere faillissementen op zijn naam (waarvan dat van Fides Consulting onderwerp is van een lopend gerechtelijke onderzoek en dat van MobiClub-MobiShop hem een correctionele veroordeling opleverde wegens overtreding van de sociale wetgeving) en een tweede lopend gerechtelijk onderzoek naar aanwijzingen van fraude met overheidssubsidies door Fides Consulting, kan De Saeger best elke verwantschap met HR Partners ontkennen en proberen te verdoezelen.

Zijn versie is echter in tegenspraak met tal van aanwijzingen en, vooral, met de verklaringen van De Creus aan de curator. Die tegenstrijdigheden zijn de curator van het faillissement, advocaat Frans De Roy uit Antwerpen, ook opgevallen. Hij rapporteerde ze dan ook aan het parket. Ondertussen is de gerechtelijk politie met betrekking tot dit dossier in het bezit van bijkomend verklaringen en feiten die bezwarend zijn voor De Saeger. Het feit dat de curator van het faillissement van Fides Consulting, de Antwerpse advocaat Bruno Schoenaerts, op 29/6/09, via een gerechtelijk vonnis, de datum van staking van betaling (tevens de datum waarop het faillissement werd uitgesproken), die aanvankelijk bepaald was op 7 februari 2008, kon laten terugbrengen naar 7 augustus van dat zelfde jaar voorspelt weinig goeds voor De Saeger. Want deze wijziging betekent dat de zogenaamde 'verdachte periode' (zes maanden voor de datum van faillissement/staking van betaling) de facto met zes maanden is verlengd en in de praktijk 1 jaar bedraagt. Het is onder meer tijdens die 'verdachte periode' dat er, zoals eerder door HRMblogs.com onthuld (en aangetoond met bewijsmateriaal), allerlei hoogst merkwaardige dingen gebeurden - meestal in de sfeer van ontdraging van activa (wat een strafrechtelijk misdrijf is).
 
HR Partners laat een put na van voorlopig 496.839 euro (situatie op het 2de PV van verificatie van schuldvorderingen op 7 december). Het uiteindelijke passief zal wellicht hoger uitkomen, want er lopen nog geregeld nieuwe schuldvorderingen binnen bij de curator. (Tussen haakjes: het passief van het faillissement van Fides Consulting is ook geen klein bier: 660.000 euro, 400.000 euro aan leveranciers en 220.000 aan belastingen en sociale lasten.)

Bronnen dicht bij het dossier stellen dat ook het faillissement van HR Partners voor De Saeger vervelende gevolgen kan hebben, waaronder een heus gerechtelijk onderzoek en mogelijks een doorverwijzing naar de rechtbank. Dat onderzoek kan eventueel toegevoegd worden aan de reeds lopende gerechtelijke onderzoeken naar het faillissement van Fides Consulting en de aanwijzingen van fraude met overheidssubsidies door Fides Consulting. In dat laatste dossier zou de bewijslast tegen De Saeger ondertussen behoorlijk stevig zijn - mede als gevolg van recente getuigenissen/verklaringen. Het bundelen van de drie dossiers heeft echter ook nadelen. Het zou onder meer de rechtsgang met betrekking tot de eerste twee en reeds vergevorderde - sommigen spreken zelf van quasi afgeronde - dossiers danig vertragen.

Volgens informatie in het bezit van de curator en het parket realiseerde HR Partners in de tien maanden voor zijn faillissement een omzet van minder dan 80.000 euro, waarvan 59.00 euro via het zonnebankcentrum in Oudergem. De winkel in Brasschaat maakte niet eens voldoende omzet om de huur van het pand te kunnen betalen. De schulden van de vennootschap (voorlopig ei zo na 500.000 euro) zijn dus gigantisch in verhouding tot de omzet. Behalve de fiscus en de sociale zekerheid zijn vooral banken (KBC en ING) de grootste schuldeiser. Ook diende AD Projects, een ander bedrijf van De Saeger, een schuldvordering in van 73.000 euro. Deze schuldvordering doet wenkbrauwen fronsen en werd door de curator nog niet definitief aangehouden. Dat is wel het geval met de schuldvordering van de persoon Filip De Saeger (voor achterstallige lonen, vakantiegeld en andere vergoedingen) ten bedrage van 36.000 euro. Zelfs in geval het actief van de vennootschap ontoereikend zou blijken om de schuldeisers terug te betalen (wat ongetwijfeld het geval zal zijn) zal De Saeger, via het Fonds Sluiting Ondernemingen (FSO), het leeuwendeel van zijn schuldvordering uitbetaald krijgen - weliswaar met een maximum van 25.000 euro.

Gerechtelijk akkoord AD Projects

AD Projects bvba, een algemeen aannemersbedrijf, is op 17 november laatsleden op het nippertje van het faillissement gered via de procedure van de gerechtelijke reorganisatie (het vroegere gerechtelijke akkoord). Via deze procedure kan de firma tot 22 mei van volgend jaar haar schuldeisers van zich afhouden. Eigenlijk genoot de firma al sinds 22 september van het (beschermde) statuut van de gerechtelijke reorganisatie, maar slechts voor een periode van één maand. Dat de rechtbank (van koophandel) uiteindelijk AD Projects een nieuwe beschermde periode, en ditmaal voor de gebruikelijke 6 maanden, toekende is verwonderlijk. Ze was immers op de hoogte van het curriculum van Filip De Saeger, met inbegrip van zijn eerdere faillissementen en het lopende gerechtelijke onderzoek naar dat van Fides Consulting. En ook van het probleem met de maatschappelijke zetel van de vennootschap (zie verder).

Maar wellicht heeft deze beslissing van de rechtbank te maken met het feit dat De Saeger strikt juridisch niets te maken heeft met AD Projects. Dat was ooit anders. Tot 17 augustus van dit jaar was de zaakvoerder van AD Projects de nv Factotum De Sterhoeve, met Filip De Saeger als vast vertegenwoordiger. Daarvoor was dat Dirk De Creus. Sinds augustus is Gunter Aerts zaakvoerder. De huidige bvba AD Projects is trouwens ontstaan uit het eenmansbedrijf Gunter Aerts bvba. Zelfs in de jaren dat AD Projects geen juridische entiteit was maar enkel de handelsnaam van het eenpersoonsbedrijfje van Aerst, was De Saeger zakelijk met hem gelieerd. De Saeger is Aerts ooit ter hulp geschoten in een moment dat die het financieel wat moeilijk had. Sindsdien zijn ze onafscheidelijk en leverde Aerts (en zijn firma) tal van werkzaamheden voor De Saeger, zowel in diens (gehuurde) privé-villa in Brasschaat als in de kantoren van diens bedrijven. Zo voerde het de totale inrichting uit van de gebouwen aan de Santvoortbeeklaan in Deurne, een pand dat de Saeger een drietal jaar geleden kocht en waar Fides Consulting kort kantoor hield (vanaf medio 2006 tot aan zijn faillissement in februari 2008).

Maar net zoals bij HR Partners, zijn er in het geval van AD Projects ook tal van aanwijzingen tot zelfs harde bewijzen dat de echte baas aan boord Filip De Saeger en niet Gunter Aerts is.

En ook hier is de voorbije maanden alles gedaan om dat te verhullen (o.a. op het vlak van DNS-registraties). Het volstaat echter vandaag naar het gratis 0800-nummer van AD Projects te bellen, zoals vermeld op diens website. Aan de andere kant van de lijn van nummer 0800 80500 neemt meestal Filip De Saeger op. Zo niet zijn echtgenote Carina Dom. Het nummer wordt trouwens automatisch doorverbonden naar het telefoonnummer op zijn privéadres in Brasschaat (03/236.15.25).

Wie de schuldeisers zijn van AD Projects is niet bekend, de zitting van de kamer van koophandel waar de gerechtelijke reorganisatie werd toegekend, was niet openbaar. En de rechter-commissaris houdt de lippen stevig op elkaar. Ook over de concrete activiteiten van de firma is zo goed als niets bekend. Enkel is geweten dat het betrokken was als aannemer bij de bouw van een appartementsblok in Boechout bij Antwerpen. Maar die werken zijn stilgelegd en de bouwheer wilt het contract met AD Projects (laten) ontbinden wegens niet naleving en overweegt een schadevergoeding te vorderen.

Het toekennen van de gerechtelijke reorganisatie aan AD Projects (en het feitelijke uitstel van betaling aan diens schuldeisers), is ook, zo niet vooral, om volgende rede bizar. De maatschappelijke zetel van AD Projects is, sinds een paar maanden, gevestigd op nummer 50 (bus A) van de Sint Alegondiskaai in Antwerpen. Dat is trouwens ook het geval voor de overige bedrijven van De Saeger (HRM Net  bvba, Immo Zonnekant  nv, bvba International Luxury Yacht Services (Afgekort : Ilys) en Factotum De Sterhoeve nv). Op dat adres is er echter geen spoor te vinden van enige activiteit van AD Project noch van de andere bedrijven van De Saeger die er hun maatschappelijke zetel gevestigd hebben. In het verleden was dat evenmin het geval. "Die verhuis/vestiging van maatschappelijke zetels had alles te maken met het willen op afstand houden van de talrijke schuldeisers en vooral deurwaarders", zegt De Creus. Het is inderdaad niet leuk als deurwaarders om de haverklap aanbellen op je privéadres waar tevens de maatschappelijke zetel van je bedrijven is gevestigd.

De gelijkvloers van het pand aan Sint Alegondiskaai 50 (A), waar formeel AD Projects en de andere vennootschappen van De Saeger gevestigd zijn, verkeert in een zeer slechte staat. De huurder van het pand, bvba Ilys, betaalde bovendien sinds verschillende maanden geen huur meer. Ook kwam Ilys zijn engagement aan de eigenaar niet na om de gelijkvloers van het pand te renoveren. In ruil voor die werkzaamheden kreeg Ilys vrijstelling van huur voor enkele maanden. De eigenaar van het gebouw (een Antwerpse arts) verklaarde stappen te zullen ondernemen om de verschillende vennootschappen ambtelijk te laten uitschrijven op dit/zijn adres. Blijkbaar is dat niet gebeurd en sloten De Saeger en de eigenaar een nieuwe overeenkomst want de laatste weken zijn de lang beloofde renovatiewerken eindelijk opgestart. Uiteraard door AD Projects.

Dat AD Projects, ondanks dat al deze feiten bij de rechtbank van koophandel en de rechter-commissaris bekend waren, voor zes maanden het statuur van bedrijf onder gerechtelijke reorganisatie (tot 22 mei 2010) bekwam is hoogst verwonderlijk. Het is niet bekend of AD Projects de rechtbank mede kon overtuigen de schuldvordering van 73.000 euro van AD Projects aan HR Partners in zijn aanvraag/dossier te steken. Die schuldvordering is echter nog niet definitief toegekend.

Het pand/adres aan de Sint Alegondiskaai heeft een grote sentimentele waarde voor De Saeger. In het begin van de jaren 2000, in de periode van MobiClub-MobiShop, hield hij er een café: Le pure sang. Dat was echter enkel op vrijdag en tijdens het weekend open. En bij speciale gelegenheden.

Men kan het op zakelijk vlak inderdaad nog zo gek niet bedenken of Filip De Saeger heeft het gedaan. Weliswaar meestal niet lang en in (voorlopig) drie gevallen met een faillissement als gevolg. Die faillissementen kregen bovendien twee juridische staartjes (één veroordeling en één lopend onderzoek). Om nog maar te zwijgen van de talrijke ambtelijke sanctioneringen. Destijds verloor Fides Consulting zijn erkenning als opleidings- en adviesverstrekker na een onderzoek door de Vlaamse overheid naar gesjoemel met de toenmalige opleidings- en adviescheques. Ook werd haar erkenning als werving- en selectiebureau ingetrokken door de verantwoordelijke paritaire commissie. En de VDAB trok de erkenning in van Fides Consulting om nog langer gebruik te kunnen maken van het IBO-systeem. De aanwijzingen van fraude met die opleidings- en adviescheques door Fides Consulting zijn bovendien ook onderwerp van een (tweede) gerechtgelijke onderzoek. Dat onderzoek is opgestart na een klacht door de Vlaamse overheid bij het parket.

Complot

De Saeger ziet achter dit alles een groot complot tegen hem, de hand van vermeend malafide ambtenaren, gefrustreerde ex medewerkers en malicieuze scribenten. Daarbij gaat hij dan wel voorbij aan de feiten, meer bepaald aan de berg ernstige materiële aanwijzingen en zelfs formele (evenwel nog niet juridische) bewijzen van de onregelmatigheden. Alvast de Vlaamse Ombudsdienst, waar De Saeger een klacht indiende wegens vermeende ambtelijke pesterijen en onterechte/onrechtmatige sancties, vindt de feiten voldoende bewezen en de sancties dan ook volkomen terecht. Ook is de Vlaamse Ombudsman van oordeel dat de betrokken ambtenaren die de onderzoeken uitvoerden en de maatregelen namen volledig volgens het boekje handelden.

Voorlopig kostten zijn strapatsen De Saeger enkel een voorwaardelijke correctionele veroordeling. Het is echter zeer de vraag of dat zo zal blijven. Een ding is zeker: mocht het tot nieuwe veroordelingen komen, dan zijn die effectief. En gezien een aantal recente vonnissen in Antwerpen in de sfeer van de witteboordcriminaliteit (economische delicten), zullen ze vermoedelijk ook gepaard gaan met verbeurdverklaringen en een verbod tot handeldrijven gedurende een aantal jaren.

Begrijpelijk dus dat de man tekeer gaat als een duivel in een wijwatervat om aan nieuwe veroordelingen te ontsnappen. Of het allemaal zal baten valt af te wachten.

Van mogelijke verbeurdverklaringen zal De Saeger wellicht niet wakker liggen: de man is zo goed als onvermogend (bezit geen onroerend goed, bewoont een huurvilla, en heeft evenmin andere bezittingen - zelfs geen auto op eigen naam).

UPDATE (21/5/2010)

De rechtbank van koophandel van Antwerpen heeft op 18 mei laatsleden het verzoek van AD Projects tot verlening van de gerechtelijke reorganisatie onontvankelijk verklaard. Het dossier is naar de rol verwezen, het is aan AD Project om een nieuw verzoek in te dienen. Vanaf 18/5/2010 geniet AD Projcts geen bescherming meer tegen zijn schuldeisers.

Lees ook

Gerechtelijke onderzoeken naar faillissement van en subsidiemisbruik door Fides Consulting gebundeld en door zelfde onderzoeksrechter geleid

Het roemloze en malafide einde van Fides Consulting

-----------------------------------------------------------------------------------------

Steller dezes is, als gevolg van zijn onthullende publicaties over Filip De Saeger en zijn zakelijke activiteiten, onderwerp van een anoniem gevoerde lastercampagne op het internet. Mijn belagers maken daarbij gebruik van leugens en verkeerde voorstelling van zaken.

Onder meer Filip De Saeger houdt zich achter die campagne schuil. Zie 'Wat mijn belagers liever niet gepubliceerd zagen. En waarom ze mij de rekening presenteren, op zowel juridische als criminele wijze' om te begrijpen waarom die 'zakenlui' zo boos zijn op me en mij de rekening willen voorleggen. Spijtig genoeg doen ze dat niet enkel met juridische middelen

Filip De Saeger legde ook een resem van de pot gerukte strafklachten (met burgerlijke partijstelling) neer tegen mij - onder meer wegens diefstal en computer hacking. De correctionele rechtbank van Gent sprak me er voor vrij, op één na (laster en eerroof). Deze veroordeling wegens laster en eerroof is echter juridisch zeer betwistbaar.

Ik heb dan ook inmiddels hoger beroep aangetekend en heb er samen met mijn advocaat (meester Jos Vander Velpen, tevens voorzitter van de Liga voor Mensenrechten) alle vertrouwen in dat het Hof van Beroep zal stellen dat persdelicten inderdaad voor een assisenrechtbank dienen be- en veroordeeld te worden of me zal vrij spreken voor de ten laste gelegde feiten van laster en eerroof. En dit op basis van de (grond)wet en rechtsleer in het algemeen alsmede tal van vonnissen over vergelijkbare gevallen zoals van het Hof van Beroep van Gent (15/4/2008), de correctionele rechtbank van Mons (14/ 5/2008) en de correctionele rechtbank van Brussel.

Ook het arrest van het Hof van Beroep te Brussel in de zaak Ludo Pyis/Areopa versus Marc Ernst onderbouwt onze stelling dat er in de casus De Saeger- Ernst geen sprake is van laster en eerroof en/of dat de correctionele rechtbank niet bevoegd is om over persdelicten te oordelen Dat arrest bevestigde de beschikking van de Raadkamer om mij niet door te verwijzen naar de correctionele rechtbank wegens laster en eerroof.

U wordt vriendelijk uitgenodigd om de petitie 'Foei aan anonieme lastercampagnes op het internet - in  het bijzonder tegen kritische bloggers, publicisten en (burger)journalisten' te ondertekenen, via www.MarcErnst.com/foei.

P.S. Vorig jaar spraken ruim 280 mensen hun verontwaardiging uit over de verschillende juridische stappen van Areopa/Ludo Pyis om mij als publicist/blogger en occasioneel beoefenaar van onthullingsjournalistiek, te intimideren en het zwijgen op te leggen. Areopa/Pyis beten over heel de lijn (strafklacht en 2 kortgedingen) in het zand.

-----------------------------------------------------------------

Update 30 november 2012

Filip De Saeger veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf en 5 jaar beroepsverbod

16/12/2009 door Marc Ernst

Weblog van Marc Ernst

 
'Zonder dwarsliggers kunnen de treinen niet rijden' (Johan Anthierens)

'Uit het botsen der gedachten ontstaat het licht' (John Stuart Mill)

'Je mag je niet laten doen door het crapuul' (Wannes Van de Velde)

op marcernst.com
www (via google)

Blogroll

Onderstaande, Belgische, (alfabetisch gerangschikte) blogs behoren tot mijn ‘favorieten’. Want ze steken met kop en schouder uit boven de middelmaat in het genre. Wie denkt dat zijn/haar blog eveneens in kwalitatief opzicht bovenmodaal is, en dus aanspraak kan maken op een vermelding, mag me dat laten weten.