LNM Media (firma van Alexander Dresen) vraagt gerechtelijke reorganisatie aan

En hoe zou het tegenwoordig zijn met Alexander Dresen ? Niet bijster goed blijkbaar. Want de serial gefailleerde ondernemer zit nog maar eens in slechte papieren. LNM Media bvba, het bedrijfje dat hij in april 2007 samen met zijn moeder (Tatiana Alexeevna Evstratova) oprichtte na het faillissement van After The Hype bvba een maand eerder, heeft op 17 november van vorig jaar de procedure van gerechtelijke reorganisatie aangevraagd. Erg verwonderlijk is dat niet, want in oktober 2008 was het al eens op het nippertje aan een faillissement ontsnapt. (Zie LNM Media (Alexander Dresen) failliet en dan toch niet. Binnenkort weer wel ?).

Een gerechtelijke reorganisatie komt min of meer overeen met wat vroeger een gerechtelijk akkoord heette. De procedure dient om een onderneming tijdelijk te beschermen tegen haar schuldeisers.

De rechtbank van koophandel te Brussel kende bij vonnis van 4 december de aanvraag van LMN Media goed om erkend te worden als 'onderneming onder gerechtelijke reorganisatie'. De opschorting van betaling van de schuldeisers werd bepaald tot en met 31 januari van dit jaar. Dan zal de rechtbank beslissen over verlenging van maximaal zes maanden (periode die nadien eventueel met nog eens zes maand kan verlengd worden - uitzonderlijk zelfs tot twee maal toe).

Zo lang het statuur van gerechtelijke reorganisatie aan LNM Media is toegekend is de onderneming niet enkel beschermd ten aanzien van haar schuldeisers maar kan ze ook niet failliet verklaard worden.

Als gedelegeerd-rechter werd Frank Taileman aangesteld. Hij dient tegen 31 januari verslag uit te brengen over de ontvankelijkheid en de gegrondheid van de aanvraag van de gerechtelijke organisatie. Het is courant dat de gedelegeerd-rechter informatie opvraagt bij het parket en bij de kamer voor handelsonderzoek (de voormalige dépistage-kamer van de rechtbank van koophandel). Het valt te vrezen dat de informatie die deze diensten terugkoppelen aan de gedelegeerd-rechter niet erg bevorderlijk zal zijn voor de verlenging met zes maanden van de procedure.  

Alexander Dresen is immers betrokken als zaakvoerder bij niet minder dan vijf faillissementen: Netconsult (in 2001), Urban X Development (in 2004), Viralco (in 2004) en After The Hype (in 2007). Twee hier van (Viralco en NMN Media) werden weliswaar later ingetrokken.

Bovendien is Dresen op 11/06/2008 door de rechtbank van eerste aanleg van Gent veroordeeld tot 120 uren werkstraf. Dit vonnis is een gevolg van de strafklacht (met burgerlijke partijstelling) vanwege drukkerij Bulckens nv uit Herenthout. De strafklacht had te maken met een openstaande factuur van Bulckens van om en bij de 30.000 euro aan Urban X Development, een bedrijf dat in de loop van 2003 onder controle kwam van Alexander Dresen. Dat Dresen slechts tot een werkstraf werd veroordeeld heeft te maken met zijn tot dan blanco stafblad. De rechtbank vond Dresen schuldig aan een reeks misdrijven, waaronder misbruik van vertrouwen.

Wie de schuldeisers van LNM Media zijn is onbekend. Wel leert de laatste jaarrekening (neergelegd op 7/12/2009 en met betrekking tot de periode 13/4/07-30/9/08) dat de onderneming een niet geringe schuldenlast torst: 486.000 euro, waarvan 460.000 op ten hoogste één jaar. 227.000 euro hiervan betreffen schulden aan de belastingen (180.000 euro) en de RijksSocialeZekerheid (47.000 euro).

De schuldenlast van het bedrijf op het moment van de toekenning van het gerechtelijk akkoord is onbekend. Naar alle waarschijnlijkheid zal die ten opzichte van de laatste balans eerder toe- dan afgenomen zijn.

De balans van LNM Media leert ook dat de onderneming bitter weinig omzet realiseerde tijdens haar laatst gekende boekjaar. Dat is niet echt verwonderlijk. In een eerder artikel meldden we dat LNM Media opzadelt wordt met de kosten van de activiteiten van het bedrijf en dat de inkomsten er uit (vooral uit de SMS-diensten) versluisd worden naar Lexor bvba. Zo werden onder meer de facturen aan E-Zone, die betrekking hebben op de inkomsten uit SMS-diensten van de sites die beheerd worden door LNM Media, al een hele poos opgemaakt door Lexor. Dat is, volgens onze informatie, onder meer het geval voor lnm.eu (LookNmeet). Volgens de eigen about-info is LNM.eu echter eigendom van LNM Media.

Destijds stelden we hier over: 'Op die manier is een faillissement op termijn natuurlijk niet te vermijden. Zou dat soms de bedoeling zijn?'

(Tussen haakjes maar, gezien de rest van de info, niet zonder belang): LNM Media legde haar laatste jaarrekening laattijdig neer. De jaarrekeningen moeten, wettelijk gezien, worden voorgelegd aan de algemene vergadering binnen de zes maanden na het afsluiten van het boekjaar. Ze moeten worden neergelegd met het oog op publicatie binnen de dertig dagen na hun goedkeuring door de algemene vergadering.)

Mist rond GayID.eu en gaylog.com

Volgens een bericht van 4 september 2008 op GAYiD.eu, een website van LNM Media die sinds enige tijd als gaylog.com door het leven gaat, liet Alexander Dresen het dagelijks beheer van de webstek over aan nieuwe beheerders. 'Alexander, de oprichter van je favoriete gay-minded community, zal het dagelijkse management van GAYiD.EU binnenkort overlaten aan nieuwe beheerder(s). Hij gaat zich volledig toespitsen op andere projecten. De overdracht zal plaatshebben na de lancering van de nieuwe versie van GAYiD.EU later deze maand', stond er te lezen.

De blogsite Talk of the town, die goed thuis is in de gay scene, wist daar aan toe te voegen: 'Wat dit concreet betekent, een verkoop of gewoon het aanstellen van een vervanger voor de ontslagen Youri Raes, is nog niet duidelijk. Dresen zal meer uitleg geven in een webtv-interview. Al suggereert het zinnetje 'Er zal een GAYDAY afscheidsparty plaatshebben binnenkort om zowel het afscheid van de oprichter als de nieuwe GAYiD.EU te vieren' dat Dresen werkelijk de profielensite verlaat.  Dat web-interview is er nooit gekomen (of althans nooit online geplaatst).

Het bericht op GayiD.eu bevatte ook nog volgende fascinerende mededeling:  'Nieuwe ideeën mogen gestuurd worden naar GayMediaLab.com.' Wie er schuilt gaat achter GayMediaLab.com valt niet te achterhalen (en dat is ongetwijfeld de bedoeling) want de domeinnaam is geregistreerd via het Amerikaanse domainsbyproxy.com. Dat bedrijf legt zich tot op het anonimiseren van de eigenaars (of registranten) van domeinnamen.

Op het URL GayMediaLab.com wordt enkel melding gemaakt van en gelinkt naar GayiD.eu en gayday.be. De GayDay betreft een party die op 3 juli 2009 plaats had in de gekende Antwerpse dans- en muziektempel NOXX. Als contact/licentienemer werd bij de registratie van de domeinnaam gayday.be alex@badtaste.eu opgegeven. De (ver)banden tussen GayDay en Dresen/Lexor blijken onder meer uit een aankondiging van het event op de online agenda van holebi-vereniging Cavia. Zowel het opgegeven contactadres (Rue Royale 164) als een van de e-mail adressen (alex@badtaste.eu) maken de link duidelijk. Lexor bvba, een firma van Dresen en zijn moeder en de uitbater van gayiD.eu, is officieel gevestigd Rue Royale / Koningstraat 164 te 1000 Brussel. Dat is tevens het huidige privéadres van Dresen.

Het e-mail adres alex@badtaste.eu behoort toe aan Alexander Dresen. Daar zijn verschillende bewijzen van. Onder meer het feit dat bij de registratie van de domeinnaam badtaste.eu (in april 2006) univershommes@gmail.com werd opgegeven als contactgegeven van de registrant. Univershommes.com is het nieuwste geesteskind van Alexander Dresen en, blijkens de about-pagina, een initiatief van Lexor bvba. (Zie verder voor meer info over UniversHommes.com.)

Ook GayiD.eu is een dienst van Lexor bvba maar dat wordt nergens vermeld op de site zelf. Meer zelfs: er staat geen enkel contactgegeven of andere verplichte vermelding op de website. Dat is een flagrante overtreding van artikel 7, hoofdstuk III, van de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij.

Wie GayiD.eu en/of gaylog.com uitbaat, valt trouwens enkel te achterhalen mits wat handig googelen. Meer bepaalde op een pagina van lnmmedia.eu die niet via de homepage te bereiken valt, kan men wat info opsteken over wie precies eigenaar of uitbater is van GayiD.eu.  

Op lnmmedia.eu/gayid/index.html valt het volgende te lezen: 'GAYiD.EU is een dienst van Lexor Ventures (Koningsstraat 164,1000 Brussel, Belgium) en wordt beheerd door LNM Media bvba, Kolonienstraat 11, 1000 Brussel, Belgium.'

Dat van die Lexor Ventures is grootspraak, want in werkelijkheid bestaat enkel Lexor bvba. De constructie om GayiD.eu, eigendom van Lexor, te laten uitbaten door LNM Media heeft vermoedelijk te maken met wat we hier boven reeds vermeldden: LNM Media opzadelen met kosten en de opbrengsten doorsluizen naar een andere firma, in casu naar Lexor. Dat bij een eventueel faillissement van LNM Media de site de dans ontspringt is waarschijnlijk ook niet vreemd aan de formulering (en juridische constructie/realiteit).

Zowel het URL GayiD.eu als gaylog.com linken naar de zelfde website: met de zelfde look en feel en met het logo van gaylog.com. De 'merknaam' GayiD is al een tijdje geleden afgevoerd.

Op de eerder vermeldde online agenda van holebi-vereniging Cavia wordt in verband met De GayDay de naam van Thomas Strong opgegeven. En op uitinvlaanderen.be (het vroegere cultuurnet.be) wordt in verband met GayDay een GSM-nummer vermeld: +32486551418. Op dat nummer werd en wordt nog steeds opgenomen door Alexander Dresen.

Maar dit zijn niet de enige bewijzen dat Alexander Dresen schuil gaat achter GayDay. De info bij de posting op Gaylog.com over GayDay is het werk van ene Nicolas Strong. Alle communicatie van Gaylog.com naar zijn gebruikers gebeurt trouwens sinds enig tijd namens Nicolas Strong (vroeger was het Dresen himself die in alle communicatie vermeld werd). Het Gaylog-profiel van Nicolas Strong bevat een foto met een zwart bandje voor de ogen. Dat is erg verdacht en doet vermoeden dat het een foto van iemand anders betreft. Naar alle waarschijnlijkheid gaat achter deze fictieve naam en dit denkbeeldige profiel in werkelijkheid Alexander Dresen schuil. De foto bij het Facebook-profiel van Nicolas Strong is in elk geval die van Alexander Dresen. Ze staat trouwens ook op dresen-alexander.com. Zich uitgeven voor iemand anders is strafbaar.

De reden voor deze identiteitswissel laat zich raden: Alexander Dresen heeft er alle redenen toe om zich low profile te houden en om de links tussen zijn zakelijke initiatieven en zijn persoon, die in het vizier liggen van zowel deurwaarders/schuldeisers als het parket, te verhullen of minstens zo weinig mogelijk aanwijsbaar te maken. Volgens diverse bronnen zou Dresen de laatste tijd trouwens zo goed als 'ondergedoken' leven. Kan zijn, maar op zijn domicilie (Koningstraat 164, te 1000 Brussel) is hij wel degelijk nog recentelijk opgemerkt door andere bewoners en staat zelf zijn GSM-nummer (0486551418) vermeld op een briefje dat aan de voordeur is aangebracht. Niet bepaald gebruikelijk voor iemand die echt zou ondergedoken zijn.

Op het adres waar LNM Media nog altijd officieel gevestigd is (want een wijziging van de maatschappelijke zetel werd niet gepubliceerd in het Staatsblad) is dan weer geen spoor meer van het bedrijf  te bekennen. De kantoren zijn leeg en het LNM Media-naamplaatje in de inkomhal is verwijderd.  Volgens de 'syndic' van het gebouw (Sogesmaint) heeft LNM Media de gebouwen verlaten eind september van vorig jaar.

Het is niet de eerste keer zijn een bedrijf van Dresen al lang weg is op een adres dat nog steeds als haar officiële maatschappelijke zetel opgegeven is. Dat gebeurde ook al met After The Hype. Dat zat reeds maanden in Brussel terwijl het officieel nog steeds in Gent gevestigd was.

UniversHommes.com & Lexor

Sinds eind juli 2008 is UniversHommes.com live. De lancering van de website, die oorspronkelijk voorzien was op 21 mei, volgde op het stopzetten van QT Magazine. QT Magazine is een van de vele geflopte initiatieven van Dresen (zoals ook BizTribe.com), mislukt lang voordat het bedrijf er achter daadwerkelijk op de fles ging. QT Magazine was een gay minded mannenblad dat aanvankelijk door After The Hype werd uitgegeven, maar na diens faillissement doodleuk werd verdergezet door LNM Media - een overduidelijk geval van 'ontdraging van activa' (wat strafbaar is).

Onze bronnen stellen dat de lancering van UniversHommes.com veel zo niet alles te maken had met het willen paaien van adverteerders van QT Magazine. Niet enkel om ze te kunnen behouden, maar ook om te vermijden dat ze schadeclaims zouden neerleggen wegens contractbreuk.

Van alle huidige domeinnamen en webinitiatieven van Dresen is UniversHommes.com die enige waarbij niet geprobeerd wordt de link met de man te verhullen. De Who is-gegevens van de domeinnaam maken openlijk melding van Alexander Dresen. Betreft het een onoplettendheid, een foutje ? Daarbij wordt ook het e-mail adres alex@badtaste.eu opgegeven. De cirkel is dus rond en het bewijs geleverd dat achter dat e-mail adres Alexander Dresen schuil gaat (zie hoger).

UniversHommes.com heeft ambities: sinds vorige zomer is het op zoek naar een videomonteur. De contactpersoon die toen in de personeeladvertentie werd opgegeven, Tim Pierloz, werkt vandaag niet meer voor LNM Media of UniversHommes.com. Vandaag zoekt UniversHommes.com, via Facebook, naar redacteuren - zelfs spreekt het, in fout Nederlands, van redacteurs. Wie het opgegeven e-mail adres aanschrijft (sacha@universluxe.com) krijgt echter een antwoord van Alexander Dresen. De betreffende 'Sacha' is Sacha Klejdints. Onder die naam en dat profiel worden ook de berichten van UniversHommes op Facebook gepost.

Of Sacha Klejdints andermaal een vals profiel is van Alexander Dresen valt moeilijk te zeggen. Feit is dat de Russische familienaam Klejdints bestaat. Meer zelfs: Antonina en Alexej Klejdints zijn ooit bestuurders geweest van een bedrijf van Dresen dat op de fles ging (Netconsult met name). Dat werd destijds door Trends achterhaald. Trends wist daarbij te vertellen dat Antonia de grootmoeder en Alexej de oom is van Alexander Dresen.

Een mogelijks faillissement van LNM Media, indien de rechtbank van koophandel op 31 januari de gerechtelijke reorganisatie niet verlengd, heeft principe geen gevolgen voor Lexor bvba. De rechtbank kan, dar echter, op basis van de informatie van het parket en/of de gedelegeerd-rechter, anders over beslissen.

Tot slot, voor de volledigheid nog dit: Alexander Dresen ziet ook achter gaynn.net. Hij doet dat met open visier: onderaan deze portaalsite en nieuwsagregator voor de homoseksuele medemens staat immers duidelijk vermeld 'GayNN.net, Alexander Dresen. Powered by Wordpress. In association with Gaylog'.
 
Desondanks is de licentiehouder/registrant van de domeinnaam GayNN.net wederom 'gecamoufleerd' en dus niet te achterhalen door gewone stervelingen (uiteraard wel door gerechtelijke of politionele diensten). Maar dat is eigenlijk niet meer nodig gezien de vermeldingen onderaan de website. Een zoveelste foutje ?

Het ziet er naar uit dat Gaynn.net een kwakkelend bestaan leidt want het laatste (nieuws)bericht dat op de site gepubliceerd werd dateert van september 2009. Pittig weetje: de 'Glen Fiddich' die in het colofon als redacteur wordt vermeld is, volgens onze bronnen, in werkelijkheid Alexander Dresen.

--------------------------------------------------------------------

Noot 1: op basis van onze informatie, onder meer afkomstig van de diverse internet service providers die onderwerp waren van de gerechtelijke beschikking als gevolg van mijn juridische stappen (eenzijdig verzoekschrift dat door de rechtbank werd aanvaard), is geweten dat Alexander Dresen een van de personen is die achter de lasterlijke internetcampagne zit jegens mij en mijn zakelijke initiatieven (via o.m. de leugenachtige Marc Ernst-bashing website Rechtvanantwoord.com).

Zie Wat mijn belagers liever niet gepubliceerd zagen. En waarom ze mij de rekening presenteren, op zowel juridische als criminele wijze.

Dresen en mijn twee andere belagers (Filip De Saeger en Ludo Pyis) zullen zich, ten gepaste tijd, voor de rechtbank moeten verantwoorden voor hun criminele daden jegens mij en mijn vennootschap en dit op strafrechtelijk en burgerlijk vlak. Dat zal (kan, juridisch-technisch) echter pas gebeuren nadat de rechtszaken als gevolg van de (van de pot gerukte) strafklachten van De Saeger en Pyis tegen mij volledig van de baan zijn. In het geval van Pyis werd ik, in beroep, vrijgesproken maar Pyis tekende cassatieberoep aan. De Saeger beet voor twee van zijn drie klachten ook in het zand. Voor de derde, laster en eerroof, werd ik wel veroordeeld maar tegen dat juridisch erg betwistbaar vonnis tekende ik dan weer beroep aan.

Zie
- Marc Ernst buiten vervolging voor het geheel van de (samengevoegde) strafklachten van Areopa/Ludo Pyis en Yves Paneels

- Persdelicten dienen, zoals de (grond)wet het voorschrijft, door de assisenrechtbank be- en veroordeeld

Dat mijn advocaten, om redenen van juridische en technische aard, de huidige versie van rechtvanantwoord.com niet offline krijgen en evenmin Google kunnen overtuigen of verplichten om de die lasterlijke website niet langer middels een adword-campagne te ondersteunen (waardoor het zich schuldig maakt aan mededaderschap of minstens schuldig verzuim) is voor buitenstaanders onbegrijpelijk en voor mezelf erg vervelend. Maar de schadeclaims zullen in verhouding zijn tot de duurtijd van de lastercampagne, waaronder het online zijn van rechtvanantwoord.com en het lopen van de Google adwords-campagne om hem te promoten.

Noot 2: Dat min of meer gelijktijdig LNM Media en AD Projects (zie volgene blogpost in dat verband) het statuur van 'gerechtelijke reorganisatie' aanvroegen, en dat ze daarbij alle twee gebruik maakten van hoogst bedenkelijke procedés, is erg intrigerend.

Feit is dat zowel Alexander Dresen (LNM Media) als Filip De Saeger (AS Projects) beantwoorden aan het profiel van de 'louche zakenman', voor geen kleintje vervaard, en dat beiden elkaar kennen. Dat laatste sinds ze beslist hebben om de handen in elkaar te slaan om (samen met Ludo Pyis) uw dienaar, een horzel in hun pels, 'een lesje te leren'. Dat doen ze, zoals bekend, met hoogst verwerpelijke, strafbare, middelen.
-----------------------------------------------------------------------

UPDATE 14//3/2010

Rechtbank weigert LNM Media (firma van Alexander Dresen) verlenging gerechtelijke reorganisatie

12/1/2010 door Marc Ernst

Weblog van Marc Ernst

 
'Zonder dwarsliggers kunnen de treinen niet rijden' (Johan Anthierens)

'Uit het botsen der gedachten ontstaat het licht' (John Stuart Mill)

'Je mag je niet laten doen door het crapuul' (Wannes Van de Velde)

op marcernst.com
www (via google)

Blogroll

Onderstaande, Belgische, (alfabetisch gerangschikte) blogs behoren tot mijn ‘favorieten’. Want ze steken met kop en schouder uit boven de middelmaat in het genre. Wie denkt dat zijn/haar blog eveneens in kwalitatief opzicht bovenmodaal is, en dus aanspraak kan maken op een vermelding, mag me dat laten weten.