Nathalie Dewalhens: "Er moet een halt worden toegeroepen aan laster op het web"

Ik zag me verplicht om Alexander Dresen n.a.v. zijn 'Open Brief' volgend antwoord te bezorgen:

" U zegt zelf tegenstander te zijn van lastercampagnes op internet. Nochtans wordt mijn naam vernoemd in een lastercampagne van uwentwege  tegen de heer Marc Ernst. Marc Ernst heeft me absoluut niet gemanipuleerd en ik heb ook geen 'probleem' met hem. Ik heb zijn petitie ondertekend omdat ik akkoord ben met de inhoud er (dus  tegenstander van anonieme laster op het internet in het algemeen en de laster over hem op rechtvanantwoord.com in het bijzonder). En omdat ik hem ken als jeugdvriend van mijn broer. We hebben trouwens enkel contact met elkaar via Facebook. Die dingen die u, Alexander Dresen, over Marc Ernst en mij schrijft zijn dus volledig uit de lucht gegrepen en totaal onjuist. Ik ben er boos om en vindt het verschrikkelijk. Als iedere burger tegenwoordig zo zonder enige vorm van argumentatie of kennis van feiten, en ongestraft, door de mangel gehaald kan worden dan vrees ik het ergste voor de toekomst van de samenleving. Na de lectuur van uw 'Open brief' ben ik meer nog dan voorheen overtuigd dat er een halt moet worden aan lasterlijke praktijken op het web, anonieme en andere.

Ik heb dan ook veel zin om een klacht tegen u neer te leggen wegens laster en eerroof. Ik verzoek u om ten laatste binnen de 24 uur de nodige correcties in uw blogpost ('Open brief') aan te brengen, conform mijn opheldering en getrouw aan de waarheid."

We zijn nu drie dagen later en mijn naam werd nog steeds niet verwijderd en er werd evenmin enige correctie aangebracht aan de foute informatie.

Nathalie Dewalhens, communicatiewetenschapper en huisvrouw

28/2/2010 - reactie op weblog van Marc Ernst

Weblog van Marc Ernst

 
'Zonder dwarsliggers kunnen de treinen niet rijden' (Johan Anthierens)

'Uit het botsen der gedachten ontstaat het licht' (John Stuart Mill)

'Je mag je niet laten doen door het crapuul' (Wannes Van de Velde)

op marcernst.com
www (via google)

Blogroll

Onderstaande, Belgische, (alfabetisch gerangschikte) blogs behoren tot mijn ‘favorieten’. Want ze steken met kop en schouder uit boven de middelmaat in het genre. Wie denkt dat zijn/haar blog eveneens in kwalitatief opzicht bovenmodaal is, en dus aanspraak kan maken op een vermelding, mag me dat laten weten.