Vijf artikelen over marketing & communicatie waar ik me niet over hoef te schamen

Het nieuwe jaarboek van de Stichting Marketing is uit. Met een artikel over social media van me er in: Van buzz naar biz.

De editie van van 1994 bevatte ook een bijdrage van mij: Totaal is optimaal. Het waarom en hoe van totale communicatie en het management er van. Maar dan geschreven in de toenmalige spelling (kommunikatie).

Attente geesten zullen ongetwijfeld het niet geringe verschil opmerken tussen de foto's van uw dienaar die afgedrukt staan bij de artikelen. Er gaapt dan ook 16 jaar tussen beide. Dat scheelt. Een pak haar bijvoorbeeld.

Graag bied ik u ook de executive summary aan van het Witboek over 'rekruteren via social media'. Uitgegeven door HRMinfo.net (één van de websites van BizInfo, de firma waar ik zaakvoerder van ben). Het uitvoerige edito van die publicatie, die eigenlijk over HR-communicatie en HR-marketing gaat, is eveneens van mijn hand. En de algemene 'aansturing' van de white paper ook trouwens.

Mijn artikel over strategische arbeidsmarktcommunicatie (als een vorm van integratie van jobmarketing en corporate communications), dat in 1999 verscheen in MediaGids (een toenmalige, losbladige, publicatie van Kluwer), schets het ruimere plaatje van de rekruteringscommunicatie, al dan niet online en al dan niet via social media, en geeft handvatten om die op een strategisch niveau te tillen.

Tot slot, een ietwat vreemde eend in de bijt: een een stuk over de politieke variant van communicatie & marketing, over politieke marketing en dito communicatie:  Het verschil tussen de SP en SPA Rood. Het artikel, eveneens door mij geschreven, verscheen in 1991 in het toenmalige tijdschrift Socialistische Standpunten, het huidige Sampol (Samenleving en Politiek), een lezenswaardige periodiek van progressieve signatuur.

Vandaag doet die bijdrage wat gedateerd aan. Maar het had destijds wel een, achteraf gezien, nogal visionaire titel. De naamsverandering van SP naar SP.a gebeurde pas een paar jaar later. En SP.a Rood, de militante linkervleugel van de SP.a met Erik De Bruyn als boegbeeld, bestond toen ook nog niet.

5/3/2010 door Marc Ernst

Weblog van Marc Ernst

 
'Zonder dwarsliggers kunnen de treinen niet rijden' (Johan Anthierens)

'Uit het botsen der gedachten ontstaat het licht' (John Stuart Mill)

'Je mag je niet laten doen door het crapuul' (Wannes Van de Velde)

op marcernst.com
www (via google)

Blogroll

Onderstaande, Belgische, (alfabetisch gerangschikte) blogs behoren tot mijn ‘favorieten’. Want ze steken met kop en schouder uit boven de middelmaat in het genre. Wie denkt dat zijn/haar blog eveneens in kwalitatief opzicht bovenmodaal is, en dus aanspraak kan maken op een vermelding, mag me dat laten weten.