Rechtbank weigert LNM Media (firma van Alexander Dresen) verlenging gerechtelijke reorganisatie

Op 4 december van vorig jaar opende de Brusselse rechtbank van koophandel een procedure van gerechtelijke reorganisatie van de bvba LNM Media, een bedrijfje van serial gefailleerd 'ondernemer'Alexander Dresen. LNM Media baat een rist websites uit zoals LNM eu (Look & Meet) en GayiD.eu/gaylog.com. In sommige gevallen gebeurt dat evenwel in opdracht van Lexor bvba (een tweede firmaatje van Dresen). Dat lijkt echter een juridisch handigheidje om te verhinderen dat de betreffende website(s) in geval van faillissement van LNM Media - een scenario dat met het stopzetten van de gerechtelijke reorganisatie alsmaar reëler wordt - in handen van de curator zou(den) vallen. (Zie voor meer details over die juridisch bedenkelijke constructies: LNM Media (firma van Alexander Dresen) vraagt gerechtelijke reorganisatie aan.)

De procedure van gerechtelijke reorganisatie is voorzien door de 'wet op de continuďteit van de ondernemingen'(van 01/04/2009) en vervangt het vroegere gerechtelijk akkoord.

De rechtbank van koophandel van Brussel besliste tijdens de zitting van 5 maart laatsleden de procedure van LNM Media per direct stop te zetten. LNM Media kon immers niet voldoen aan de eisen van de rechtbank, met name een collectief akkoord met al haar schuldeisers.

LNM Media is dus vandaag niet langer beschermd tegen uitvoering van oude en nieuwe vonnissen, met inbegrip van uitvoerende beslagen. Ook dagvaarding in faillissement, en bijgevolg faillissementsverklaring, behoren terug tot de mogelijkheden.

LNM Media is opgericht op 13 april 2007, amper enkele dagen na het faillissement van Desen zijn vorige bedrijf: After The Hype (ATH). ATH legde de boeken neer op 30 maart 2007. De schuld van ATH op het moment van zijn faillissement is onbekend. Maar op basis van de laatst neergelegde balans (die echter betrekking heeft op de periode 1/1/2004 - 21/12/2004, wat een overtreding is van de wet want bvba - dienen jaarlijks hun balans neer te leggen) bedroeg die wellicht minimaal 625.000 euro. Tegenover een omzet van 577.000 euro. Er zijn geen aanwijzingen dat de schuld van de onderneming tussen eind 2004 en zijn faillissement zou zij verminderd, integendeel.

Anderhalf jaar na de oprichting van LNM Media werd de firma al in faling verklaard, na een dagvaarding in faillissement (meer bepaald op 21 oktober 2008). Dat faillissement werd echter ongedaan gemaakt want te elfder ure lukte het de zaakvoerder, Alexander Dresen, het op een akkoordje te gooien met de dagvaardende partij inzake schuldaflossingen.

Uit de laatste (en enige balans) van LNM Media - die betrekking heeft op de periode 13/4/2007 tot 30/9/2008 - blijkt dat de firma eind september 2008 aankeek tegen een schuld van 489.000 euro, waarvan 180.000 euro aan de belastingen (dat kan betrekking hebben op zowel de directe, in casu, ondernemingsbelasting als de BTW en inmiddels is geweten dat dit inderdaad het geval is - zie verder). Ook in dit geval zijn er weinig of geen redenen om aan te nemen dat ondertussen de omvang van de schuld van het bedrijf zou zijn afgenomen.

Niet minder dan 14 schuldeisers waren  betrokken bij de gerechtelijke reorganisatie van LNM Media. Onder hen ook de RSZ, BTW en directe belastingen. Ook huisbankier KBC is een van de schuldeisers van de onderneming. De rest zijn leveranciers, zoals onder meer de drukkerijen t'Hooft (uit Aalter) en Geers Offset (uit Gent), hosting-bedrijf Combell, Ricoh (kopieermachines), renting-firma Dockx  en ES Video. Ook de eigenaar van het pand waar LNM Media tot eind september 2009 kantoor hield (Koningstraat 109-111 te Brussel), de real estate-firma AB-CPFM, moet nog centen krijgen van LNM Media.

Tussen haakjes: ondanks dat alle publicaties in het staatblad met betrekking tot de gerechtelijke reorganisatie gebeurden met vermelding van de correcte/huidige maatschappelijke zetel (Koningstraat 164 te Brussel) heeft LNM Media officieel, via een publicatie in dat zelfde staatsblad, zijn maatschappelijke zetel nooit verplaatst van Koningstraat 109-111 naar nummer 64 van die zelfde vermaarde Brusselse staat. De website van het bedrijf vermeldt trouwens vandaag nog steeds als contactadres het pand/huisnummer dat de firma al ruim vijf maand gelden verliet. Die 'verhuis' (lees: dat met de noorderzon verdwijnen, als een dief in de nacht) gebeurde, zoals vandaag blijkt, met een aanzienlijke bedrag aan achterstallige huur.

Alexander Dresen is, als zaakvoerder of bestuurder, tot op heden, betrokken geweest bij vijf  faillissementen: Netconsult (in 2001), Urban X Development (in 2004), Viralco (in 2004) en After The Hype (in 2007) en LNM Media (2008). Twee hier van (Viralco en LNM Media) werden weliswaar later ingetrokken. Behoudens een klein wonder stevent hij, zoals het er nu naar uitziet, af op nummer zes - waavan vier daadwerkelijke. Het totale bedrag dat leveranciers en de overheid (dus de samenleving) aan de diverse faillissementen van Alexander Dresen inschoten is ongetwijfeld aanzienlijk en loopt vermoedelijk tegen de twee miljoen euro aan. Als LNM Media daar nog eens bijkomt, vergroot dat bedrag met wellicht nog eens minstens een half miljoen euro.

 Dresen is ook veroordeeld door de correctionele rechtbank van Gent, op 11/6/2008, wegens onder meer misbruik van vertrouwen. Een vonnis waar nooit beroep tegen werd aangetekend.

Lees ook:
-
De negen levens van Alexander Dresen (LNM Media)
- De 'Open brief' van Alexander Dresen aan mij: het smakeloze en onbetamelijke voorbij

------------------------------------------------------------------

Update (20/5/2010): LNM Media failliet verklaard

De rechtbank van koophandel van Brussel verklaarde op 13 april 2010 de bvba LNM Media in faillissement. LNM Media was door het parket gedagvaard (‘in faillissement’) nadat de handelsrechtbank op 5 maart besliste om het bedrijf de gevraagde verlenging van de procedure van gerechtelijke reorganisatie, en de verderzetting van de bescherming tegen haar schuldeisers als gevolg daar van, niet toe te kennen. LNM Media kon immers niet voldoen aan de eisen van de rechtbank, met name een collectief akkoord met al haar schuldeisers. Als curator werd advocaat Nadine Mollekens uit Sint-Pieters-Leeuw aangesteld. Klik hier voor het vonnis uit het staatsblad (editie van 20/4/2010, pagina 22343).

Dat brengt het aantal faillissementen waar Alexander Dresen, als zaakvoerder of bestuurder, bij betrokken was en die effectief uitgesproken werden op vier: Netconsult (in 2001), Urban X Development (in 2004), After The Hype (in 2007) en LNM Media (2008).  Daarnaast is er ook het ingetrokken faillissement van zijn bvba Viralco (uitgesproken op 24 juni 2005, ongedaan gemaakt bij vonnis van 27/10/2005). Het eerste faillissement van Viralco dateert eigenlijk al van 19/3/2004 en werd ook al eerder eens ingetrokken (op 3/6/2004). Maar door een heuse dans van adresveranderingen werd dat faillissement twee keer uitgesproken en ook twee keer ingetrokken. Er is trouwens nog iets opmerkelijk aan Viralco. Deze vennootschap, die dus officieel nog steeds bestaat, legde sinds haar oprichting in 2002 nog nooit een jaarrekening neer. Dat is nochtans verplicht volgens het wetboek van vennootschappen. En als het niet gebeurt, is het vervolg- en strafbaar (strafrechtelijk en burgerlijk) en kan het tevens tot fiscale boetes leiden (gaande van 24,79 tot 247,9 euro per maand vertraging). In dat zelfde, onwettelijke, bedje is trouwens ook Lexor bvba ziek. Ook deze vennootschap van Dresen legde sinds haar oprichting in november 2007 nog geen jaarrekening neer. Lexor is de vennootschap achter UniversHommes.com.

14/3/2010 door Marc Ernst

Weblog van Marc Ernst

 
'Zonder dwarsliggers kunnen de treinen niet rijden' (Johan Anthierens)

'Uit het botsen der gedachten ontstaat het licht' (John Stuart Mill)

'Je mag je niet laten doen door het crapuul' (Wannes Van de Velde)

op marcernst.com
www (via google)

Blogroll

Onderstaande, Belgische, (alfabetisch gerangschikte) blogs behoren tot mijn ‘favorieten’. Want ze steken met kop en schouder uit boven de middelmaat in het genre. Wie denkt dat zijn/haar blog eveneens in kwalitatief opzicht bovenmodaal is, en dus aanspraak kan maken op een vermelding, mag me dat laten weten.