Ceci n'est pas une pipe. Ofte: à bas la calotte !





Wer Wissenschaft und Kunst besitzt, hat auch Religion, wer jene beide nicht besitzt, der habe Religion. (J.W von Goethe)

Soms kan ik mijn anti-paapsheid moeilijk onderdrukken. Zoals nu bijvoorbeeld.

Maar ze hebben het zelf gezocht ! De massale berichten over de betrokkenheid van, vooral katholieke, religieuze dienaars en verantwoordelijken bij seksueel misbruik van kinderen en jongeren is de directe oorzaak van deze opstoot van atheïsme.

Nochtans ben ik geen klassiek en zeker geen fanatiek godloochenaar. Ik omschrijf mezelf als iets tussen agnost en spiritueel atheïst. En voel me niet huis in kringen van het Humanistisch Verbond en andere vrijzinnige organisaties. (Eigenlijk in geen enkele club want aanhanger van de 'Never join a club that would accept you as a member'-gedachte van Groucho Marx. In die zin ben ik een heuse Marxist. LOL)

Maar desondanks, om het met de woorden van Voltaire te stellen: Écrasons l'infâme. Dus: weg met de godsdienst, alle religies. En met hun dienaars.

Dat ze, om te beginnen, zichzelf bedruipen en betalen. De subsidiëring van kerken/religies met belastingsgeld, zoals dat in België (maar lang niet overal) het geval is, moet ongedaan gemaakt worden. Naar Duits voorbeeld kan op de belastingsaangifte een vakje voorzien worden waarbij men zich akkoord verklaart dat een gedeelte van zijn belastingen toegewezen worden aan de subsidiëring van een eredienst naar keuze.

De katholieke kerk in ons land en elders is trouwens niet enkel schuldig aan seksueel misbruik van kinderen/jongeren - schuldig omwille van het toegedekt houden van talrijke gevallen (doofpotstrategie van de hoogste kerkelijke kringen), niet voldoende snel en doortastend optreden tegen gekende misbruikers (juridisch gezien is dat schuldig verzuim)  - maar ook aan andere vormen van mishandeling van kinderen/jongeren.

In het Turnhouts college van de Broeders van Liefde waar ik twee jaar school liep in de eerste helft van de jaren zeventig hebben sommige broeders leerlingen 'bewerkt' met de blote hand, de stok tot ja zelfs sleutelbossen met de bedoeling ze tot orde en tucht aan te zetten of te straffen. In een paar gevallen gebeurde dat zelfs tot bloedens toe (hoofdwonden). Ik ben daar meermaals getuige van geweest. Een mens zou voor minder ongelovig worden, tegenstander van (geïnstitutionaliseerde) godsdiensten en hun wereldlijke instellingen.

Het positieve aan dit alles is dat de kerk door haar handelswijze (de feiten zelf maak ook haar communicatieve gestuntel eens ze bekend worden) haar finale ondergang bespoedigt. Geen zinnig mens kan daar tegen zijn. Maar hiermee is de behoefte aan zingeving en spiritualiteit in de samenleving natuurlijk nog niet verdwenen. Wel is het duidelijk dat de promotoren/adepten van Jesus, Jaweh, Abraham, Mozes Mohamed, Budha, Baghwan et les autres ongeloofwaardige - c'est le cas de le dire -  'gidsen' zijn in die zoektocht.

Tot slot: conform aan de oude vrijzinnige kreet à bas la calotte schreeuw ik uit volle borst: weg met het hoofddoek, nikab, boerka en andere Islamitische hoofddeksels en sluiers. Of ze daarom, veralgemeend (overal en altijd) moeten verboden worden is dan weer een ander zaak. Wat de nikab en boerka betreft: ja, zonder de minste twijfel. Het hoofddoek beter niet. Al eis ik tegelijkertijd het recht op om er openlijk kritiek op te kunnen uiten en er zelfs mee te lachen. Net zoals ik dat destijds deed met soutane-dragende prelaten en nonnen of begijnen met kapjes op hun hoofd.

Maar anderzijds ben ook geen principieel tegenstander van een specifiek en tijdelijk verbod van het dragen van een hoofddoek zoals het geval in de Antwerpse scholen. Deze maatregel mag wat mij betreft trouwens gerust veralgemeend worden naar heel het onderwijs. Minstens tijdelijk, tot deze onzalige tijden van religieuze arrogantie en verdwazing in het algemeen en Islamitisch reveil in het bijzonder, voorbij zijn. Tot de heropflakkerende geest van het obscurantisme terug in de fles is en die van Voltaire en Darwin (terug) de toon geeft.


31/3/2010 door Marc Ernst

Weblog van Marc Ernst

 
'Zonder dwarsliggers kunnen de treinen niet rijden' (Johan Anthierens)

'Uit het botsen der gedachten ontstaat het licht' (John Stuart Mill)

'Je mag je niet laten doen door het crapuul' (Wannes Van de Velde)

op marcernst.com
www (via google)

Blogroll

Onderstaande, Belgische, (alfabetisch gerangschikte) blogs behoren tot mijn ‘favorieten’. Want ze steken met kop en schouder uit boven de middelmaat in het genre. Wie denkt dat zijn/haar blog eveneens in kwalitatief opzicht bovenmodaal is, en dus aanspraak kan maken op een vermelding, mag me dat laten weten.