Toekenning 'gerechtelijke reorganisatie' AD Project erg dubieus

Eerder werd hier al bericht over de 'gerechtelijke reorganisatie' van AD Projects, een van de bedrijven van de controversiële 'zakenman' Filip De Saeger. Zie Filip De Saeger (ex Fides Consulting) betrokken bij nieuw faillissement (HR Partners) en gerechtelijk akkoord (AD Projects)

De Saeger heeft niet enkel een rist faillissementen maar ook een correctionele veroordeling (oktober 2004) op zijn naam. De volgende bedrijven van hem gingen op de fles: MobiClub-MobiShop in 2001, Fides Consulting in 2008 en HR Partners in 2009. Bij HR Partners had De Saeger in tegenstelling tot de twee overige firma's, officieel geen bestuursmandaten maar hij had wel de dagelijkse/operationele leiding van het bedrijf en was er bovendien hoofdaandeelhouder van.

AD Projects bvba, een algemeen aannemersbedrijf, is op 17 november laatsleden op het nippertje van het faillissement gered via de procedure van de gerechtelijke reorganisatie (het vroegere gerechtelijke akkoord). Via deze procedure kan de firma tot 22 mei van volgend jaar haar schuldeisers van zich afhouden. Eigenlijk genoot de firma al sinds 22 september van het (beschermde) statuut van de gerechtelijke reorganisatie, maar slechts voor een periode van één maand.

Vandaag kunnen we wat saillante, vooral financiële, details verstekken over het dossier zoals dat is neergelegd bij de Antwerpse handelsrechtbank. Op basis van deze informatie is de beslissing van de rechtbank van 17 november 2009 nog meer onbegrijpelijk dan ze voordien al was.

Uit de laatste jaarrekening van AD Projects (over de periode 1/1/2008-31/12/2008) blijkt dat de firma voor 736.000 euro schulden heeft, waarvan 602.000 euro die binnen het jaar moeten afgelost worden. Van die schulden op hoogstens één jaar is de sociale zekerheid de grootste eiser (244.000 euro). Daarnaast zijn er ook handelschulden (145.000 euro), financiële schulden (113.000 euro) en belastingsschulden (31.000 euro). De activa van het bedrijf bedragen 'theoretisch' (de werkelijke situatie is anders - zie verder) 960.000 euro, waar onder slechts 183.000 euro vaste activa en 641.000 euro vorderingen (waarvan 477.000 euro handelsvorderingen).

De reële situatie van het bedrijf was/is, blijkens het dossier dat is neergelegd bij de handelsrechtbank, zo mogelijk nog zorgwekkender.

AD Projects heeft in werkelijkheid een schuldenlast van 963.776 euro. Niet minder dan 83 schuldeisers vorderen samen dat totale bedrag. De grootste schuldeiser is Fortis (huidige BNP Paribas-Fortis): 303.483 euro (waarvan 86.900 euro in overschrijding van de toegekende kredieten). Gevolgd door de RSZ: 225.280 euro.

Opvallend is dat AD Projects zijn dossier voor de handelsrechtbank enige geloofwaardigheid probeerde te geven - wat, vreemd genoeg, ook nog gelukt is - door melding te maken van drie schuldvorderingen, openstaande facturen aan klanten: Dinotec Services bvba uit Aartselaar (30.533 euro), Plastex nv uit eveneens Aarteslaar (2.880 euro) en HR Partners uit Brasschaat (2.880 euro).

Op het moment dat AD Projects zijn aanvraag voor verlenging van de procedure van gerechtelijke reorganisatie door collectief akkoord indiende, waren deze drie bedrijven in faling verklaard: Dinotec en Plastex (die trouwen op aandeelhoudersvlak met elkaar gelieerd waren) sinds 16 juli 2009, HR Partners sinds 9 juni 2009. Het is erg onzeker, zelf zeer twijfelachtig, dat AD Project ooit zijn schuldvorderingen ten overstaan van Plastex, Dinotex en HR Partners daadwerkelijk gaat kunnen innen. Of dat zal lukken hangt immers af van het statuut dat de curatoren van deze faillissementen aan de schuldvorderingen toekende (bevoorrecht of gewoon passief) en of de activa van die faillissementen die kunnen ten gelde gemaakt worden vosltaan om alle schuldeisers maar zeker de bevoorrechte te vergoeden.

Op basis van de laatste jaarbalansen van zowel Dinotec, Plastex als HR Partners kan alvast getwijfeld worden aan de toereikendheid van de activa om dat te kunnen doen. Pas echt zorgwekkend is dat de rechtbank noch de gedelegeerd rechter contact hadden met de curatoren van deze faillissementen om te verifiëren in hoeverre de schuldvorderingen van AD Projects realistisch zijn.

Eveneens opmerkelijk is dat AD Projects de rechtbank niet informeerde over de inhoudingsplicht sociale zekerheid die haar opgelegd is. Van elk factuur die AD Projects opmaakt dient 35% van het bedrag, zonder B.T.W., overgemaakt te worden aan de RSZ.

Louter al op basis van de eerder door ons gereleveerde feiten - zeg maar onregelmatigheden - was de beslissing van de rechtbank al erg vreemd, ja zelfs onbegrijpelijk. Met wat we nu weten, en wat de rechtbank eveneens kon en diende te weten, is ze ronduit bedenkelijk.

Op het moment van haar beslissing van 17 november 2009 (verlenging procedure gerechtelijke reorganisatie) had de handelsrechtbank, naar onze informatie, weet van zowel het 'curriculum' van Filip De Saeger, met inbegrip van zijn eerdere faillissementen als van het lopende gerechtelijke onderzoek naar het verdachte faillissement van Fides Consulting. Ook het, eveneens door ons gesignaleerde, probleem met de maatschappelijke zetel van AD Projects (zie ons vorige artikel i.v.m. AD Projects) was de rechtbank niet onbekend.

Wat haar, desondanks, bezielde om de procedure van gerechtelijke reorganisatie met zes maanden te verlengen, is in het licht van het verslag van gedelegeerd rechter Luc Sterckens (d.d. 09.11.2009), moeilijk anders dan wonderbaarlijk te noemen. Sterckens stelt immers in zijn proces verbaal: "Uit de informatie blijkt dat de continuïteit van de onderneming nog steeds bedreigd is. Op basis van de huidige (behaalde) cijfers is het m.i. niet mogelijk om een duidelijk beeld te vormen van de 'verbetering' van de toestand van de vennootschap, daar voor diverse kosten en opbrengsten niet duidelijk is in hoeverre ze uit het verleden dateren alsnog op de huidige periode toegerekend dienen te worden."

----------------------------------------------------------------------------------------

Noot : Dat min of meer gelijktijdig LNM Media en AD Projects (zie blogpost van gisteren) het statuur van 'gerechtelijke reorganisatie' aanvroegen, en dat ze daarbij alle twee gebruik maakten van hoogst bedenkelijke procedés, is erg intrigerend.

Feit is dat zowel Filip De Saeger als Alexander Dresen (LNM Media) beantwoorden aan het profiel van de 'louche zakenman', voor geen kleintje vervaard, en dat beiden elkaar kennen. Dat laatste sinds ze beslist hebben om de handen in elkaar te slaan (samen met Ludo Pyis) om uw dienaar, een horzel in hun pels, 'een lesje te leren'. Dat doen ze, zoals bekend, met hoogst verwerpelijke, strafbare, middelen.

Zie :

- Wat mijn belagers liever niet gepubliceerd zagen. En waarom ze mij de rekening presenteren, op zowel juridische als criminele wijze.

- Persdelicten dienen, zoals de (grond)wet het voorschrijft, door de assisenrechtbank be- en veroordeeld

 

10/1/2010 door Marc Ernst

Weblog van Marc Ernst

 
'Zonder dwarsliggers kunnen de treinen niet rijden' (Johan Anthierens)

'Uit het botsen der gedachten ontstaat het licht' (John Stuart Mill)

'Je mag je niet laten doen door het crapuul' (Wannes Van de Velde)

op marcernst.com
www (via google)

Blogroll

Onderstaande, Belgische, (alfabetisch gerangschikte) blogs behoren tot mijn ‘favorieten’. Want ze steken met kop en schouder uit boven de middelmaat in het genre. Wie denkt dat zijn/haar blog eveneens in kwalitatief opzicht bovenmodaal is, en dus aanspraak kan maken op een vermelding, mag me dat laten weten.