Agnes Sermeus : 'Misbruik van recht op vrije meningsuiting'

Mijn naam staat in de 'Open Brief' van Alexander Dresen aan Marc Ernst. Ten onrechte echter. Want mijn relatie met en oordeel over Marc Ernst klopt helamaal niet met wat Dresen schrijft.

De dingen die Alexander Dresen over ons schrijft zijn volledig uit de lucht gegrepen, totaal onjuist. Dat plus het misbruik van mijn naam zijn voor mij al voldoende om te stellen dat deze 'Open brief' lasterlijk en eerrovend en integrale nonsens is.

Ik heb Alexander Dresen dit alles laten weten (via e-mail en het comment-formulier op zijn blogsite). In de plaats van de foute informatie te corrigeren of te verwijderen, bezorgde hij me een antwoord waarin hij simpelweg stelde van zijn 'recht op vrije meningsuiting' gebruik te maken. Onwaarheden en laster op grote schaal verspreiden via het internet heeft echter even weining met vrije meningsuiting te maken als bijvoorbeeld racisme: dat is ook geen menign maar een misdrijf en dus strafbaar.

(Agnes Sermeus, Managing Partner Arani)

28/2/2010 - reactie op weblog van Marc Ernst

Weblog van Marc Ernst

 
'Zonder dwarsliggers kunnen de treinen niet rijden' (Johan Anthierens)

'Uit het botsen der gedachten ontstaat het licht' (John Stuart Mill)

'Je mag je niet laten doen door het crapuul' (Wannes Van de Velde)

op marcernst.com
www (via google)

Blogroll

Onderstaande, Belgische, (alfabetisch gerangschikte) blogs behoren tot mijn ‘favorieten’. Want ze steken met kop en schouder uit boven de middelmaat in het genre. Wie denkt dat zijn/haar blog eveneens in kwalitatief opzicht bovenmodaal is, en dus aanspraak kan maken op een vermelding, mag me dat laten weten.